Nu eksamensform for kloakmestre skal være et led i at få flere til at uddanne sig i den retning. Antallet af nyuddannede falder markant.

Sidste eksamen er nu overstået for de 135 eksaminander, der gik op til den nye eksamen som afslutning på kloakmesteruddannelsen.

119 bestod den afsluttende autorisationsprøve og kan nu kalde sig kloakmester. Med beviset i hånden kan de nybagte kloakmestre nu søge om godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen som fagligt ansvarlige, og dermed bestride jobbet som faglig ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed.

Ros til ny eksamensform

For første gang skulle samtlige eksaminander fra hele landet gennemføre kloakmestereksamen via en helt ny eksamensform. Den hidtidige 7-timers skriftlige eksamen er nemlig blevet ændret til en adgangsgivende projekteksamen, hvor kursisterne har fire dage til at udarbejde et nærmere defineret afløbsprojekt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Projektet forsvares efterfølgende mundtligt overfor en eksaminator og en ekstern censor. En bestået projekteksamen var adgangsbilletten til den afsluttende, totimers skriftlige autorisationsprøve, som blev gennemført på samme tidspunkt på alle landet uddannelsesinstitutioner.

- Tilbagemeldingerne på den nye eksamensform har både fra undervisere, elever og censorer været meget positive, hvilket tegner godt for den modernisering, kloakmesterforløbet er ved at gennemgå, fortæller konsulent i brancheforeningen DM&E Søren Christensen.

Søren Christensen er også opgaveudvikler i forbindelse med projekteksamenen og autorisationsprøven, og agerer ligeledes som censor i sidstnævnte.

Færre uddannede

Over de seneste år har antallet af nye kloakmestre været støt faldende, hvor antallet for få år tilbage nærmede sig cirka 300 nyuddannede kloakmestre til, at man er nede på 119 i år.

- Afgangen af uddannede kloakmestre vurderes lige nu at værre større end tilgangen, hvilket snart kan give alvorlige udfordringer for branchen. DM&E håber derfor, at den nye og mere moderne eksamensform kan være med til at skubbe tingene i den rigtige retning, og give flere mod på at gennemføre kloakmesteruddannelsen, som giver adgang til gode og sikre job både nu og i fremtiden, siger Søren Christensen.

En ny og mere tidssvarende eksamensform kan dog langtfra stå alene, pointerer Søren Christensen, som peger på, at interessen for såvel anlægsfagene som maskinførerfaget skal vækkes allerede i folkeskolen, hvor både de unge og ikke mindst deres forældre skal gøres opmærksomme på mulighederne i en branche, hvor ikke mindst ny teknologi kræver høje kompetencer og giver spændende jobmuligheder.