Abonnementsartikel

Råstofindvindingen i Danmark er under pres. Ressourcerne svinder, og der graves mange steder tæt op ad tætbebyggede områder.

Dansk Byggeri, Region Sjælland, Dansk Industri og Nymølle Stenindustrier sender nu en fælles opfordring til miljøministeren og regeringen: Der er brug for ny lovgivning og nye initiativer på råstofområdet i Danmark.

Parterne bag det fælles opråb er enige om, at der skal nye værktøjer i brug på råstofområdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag oplever naboer og kommuner gener ved råstofindvindingen, og industrien oplever, at det er vanskeligt at få tilladelse til at indvinde. Det skal der findes en bedre balance for i en samlet landsdækkende strategi for råstofområdet, som, udover en revision af råstofloven, kunne omhandle en kompensationsordning til både naboer og kommuner.

- Indvinding af råstoffer er en forudsætning for, at der kan bygges nye veje, huse og hospitaler. Vi er fra Nymølle Stenindustrier klar til at yde vores bidrag til, at indvindingen foregår på rimelige vilkår, og at der kan gives en erstatning eller kompensation til de borgere og kommuner, der påvirkes urimeligt hårdt af råstofindvinding. En mulighed kunne være at øge råstofafgiften og reservere midlerne i en national fond til kompensation, siger Ole Nørklit, direktør i Nymølle Stenindustrier.

Hvordan en ny lovgivning konkret skal se ud, skal undersøges nærmere i et tæt samspil mellem miljøministeriet, industrien og de fem regioner, der er myndighed på råstofområdet, lyder opfordringen.

Desuden er der enighed om, at genanvendelse af råstoffer skal øges, så presset på de jomfruelige råstoffer mindskes.

Et nationalt anliggende

- Vi skal passe godt på borgerne og på vores fælles naturressourcer. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi kan stå sammen med industrien om kravet til regeringen om nye værktøjer på råstofområdet. Vi har brug for en landsdækkende råstofstrategi, en national kompensationsordning og mere genanvendelse, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge forslagsstillerne, kræver det ny lovgivning og nye incitamenter. De mener derfor, at det er regeringen, der sidder med nøglen til, at man kan komme videre. Parterne opfordrer til, at der sættes turbo på arbejdet samt at Miljøministeriet snarest fremlægger en tidsplan for det videre arbejde.

- Danske Råstoffer under Dansk Byggeri er rigtig tilfredse med den gode dialog mellem Danske Regioner og råstofbranchen, og vi håber, at det fører til en samlet og landsdækkende strategi for hele råstofforsyningen. Den vil sikre fokus på genanvendelse, sikker forsyning og godt miljø, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius fra Dansk Byggeri.