Mozarts Plads er en af stationerne på den kommende Sydhavnsmetro, og entreprenøren Holbøll har fået nyt grej, som med teleskoparm går ned i den 30 meter dybe skakt.

Udbygningen af metroen fortsætter, og et af de aktuelle projekter er udbygningen af M4, som går til Nordhavn. To af verdens førende byggefirmaer Hochtief og Vinci skal etablere 4,5 kilometer dobbelte tunnelrør med fem nye stationer: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg.

Entreprenørfirmaet Holbøll fra Næstved er hyret ind som underentreprenør på metroudvidelsen, hvor Mozarts Plads-stationen er blandt opgaverne.

- Der findes flere forskellige metoder ved etablering af så store og dybe skakte, og vi har valgt at arbejde på en ny måde, der giver en høj produktivitet, fortæller ejer Carl-Ole Holbøll.

rich-media-1
Ejer Carl-Ole Holbøll fra Holbøll A/S. Pressefoto.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Her arbejder tre Hitachi gravemaskiner sammen. Nede i skakten er en ZX350LC-5B udstyret med hammer, en speciel grubetand og skovl. Sammen med en ZX225USLC-3 bryder og graver den, så der hele tiden er materiale, som en tredje gravemaskine - en model ZX350LC-6 CTA med teleskoparm og dermed ekstra lang rækkevidde - kan hente op fra 30 meter nede og læsse direkte på en lastbil, forklarer Carl-Ole Holbøll.

Trods den kendte modelbetegnelse ZX350, er der tale om en helt speciel maskine, hvor hydraulik-kapaciteten er øget markant, fordi teleskoparmen kræver ekstra kraft og skal virke hurtigt. Førerkabinen kan skydes frem og har en rude i gulvet, så der er frit udsyn ned i udgravningen og sikkerheden dermed øges. For at sikre helt præcist arbejde er der også monteret kamera ude på teleskoparmen, og maskinen er forlænget bagtil med ekstra kontravægt.

rich-media-2
Teleskoparmen har en rækkevidde på 30 meter. Pressefoto.

Klimaopgaver i fremtiden

Holbøll, der har 120 medarbejdere, løser i dag stadig flere opgaver med udgravning af dybe skakte. Carl-Ole Holbøll forventer, at der i takt med klimaforandringerne vil blive mere arbejde til teleskopmaskinen.

- Voldsomt vejr betyder, at der er brug for at etablere regnvandstunneler. Der laves på nuværende tidspunkt flere i Københavns indre by, og der har man som regel to eller flere skakte. Maskinen er også ideel til at udgrave dem, og den vil desuden blive en del af den flåde af specialmaskiner, vi udlejer til andre. Hurtigheden ved at hente materiale dybt nede og i samme arbejdsgang læsse det på en lastbil giver den høje produktivitet, der er brug for på mange anlægsopgaver, siger han.

rich-media-3
Nede i skakten arbejer en Hitachi ZX350LC-5B og en Hitachi ZX225USCL-3. Pressefoto.

Maskinparken hos Holbøll serviceres af virksomhedens eget værksted, støttet af servicefolkene hos H.P. Entreprenørmaskiner, der importerer Hitachi til Danmark.

- Vi har gennem mange år haft et virkelig godt samarbejde, hvor det bare fungerer mellem vores værksted og deres, siger Carl-Ole Holbøll. - De hjælper os med deres tekniske viden, så vi selv kan løse tingene og arbejde på vores måde.

Serviceskakt til borebisserne

De fem nye stationer i Sydhavn åbner i 2024. Københavns sydlige havnedistrikt rummer flere nye byudviklingsområder, som dermed forbindes tættere med den øvrige del af hovedstaden. Foruden skakten til passagerstationen Mozarts Plads, etablerer Holbøll også Gåsebæk, som er en serviceskakt. Den er ikke åben for publikum og bruges blandt andet, når boremaskinen skal op og ned.

Holbøll arbejder for TUNN3L - et joint venture mellem byggefirmaerne Hochtief og Vinci, der leverer det færdige projekt til Metroselskabet, ejet af kommunerne København og Frederiksberg samt Transportministeriet.

rich-media-4
På Hitachi ZX350LC-6 CTA er hydraulik-kapaciteten øget markant, da teleskoparmen kræver ekstra kraft. Pressefoto.

Tidsplanen for stationen på Mozarts Plads er, at den vil være færdigudgravet ved udgangen af 2019, og herefter forberedes støbningen af stationens bund. Med bunden færdig støbes indervægge og etager i stationen, og denne fase varer frem til første halvdel af 2021.