Politikere vil have lavet en samlet analyse, som skal kigge på tre forskellige broprojekter mellem Vest- og Østdanmark.

Anlægget af den kommende Femern-forbindelse er stadigvæk på byggemodningsstadiet, men de næste store forbindelsesprojekter har længe været diskuteret med varierende styrke.

Forundersøgelser for cirka 60 millioner kroner foregår lige nu omkring en mulig broforbindelse over Kattegat, forskellige muligheder for en ny forbindelse over Lillebælt er også tidligere undersøgt, og nogle drømmer om en forbindelse fra Als til Fyn. Sidstnævnte har også været gennem Vejdirektoratet og rådgivende ingeniørvirksomheders analyseapparater.

Projekterne kan tilsammen løbe op på den anden side af 100 milliarder kroner - og endda endnu mere, men det er næppe realistisk, at man søsætter mere end ét af projekterne inden for de næste par årtier - hvis nogen overhovedet.

Nu vil formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), have lavet en samlet analyse af de tre broer. Det skriver DR. Forslaget bakkes op af transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF), som i en analyse også vil have kigget på konsekvenserne for bosætning og erhvervsliv i de områder, som trafikken vil blive ledt uden om.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Stephanie Lose mener, at de tre mulige projekter ikke kan adskilles.

- Det kan ikke undgås, at de påvirker hinanden. Det er store projekter, og derfor giver det mening at se det i en sammenhæng, siger hun til DR, hvortil hun også fortæller, at Danmark har brug for store infrastrukturinvesteringer.

Minister åbner døren

Transportminister Benny Engelbrecht har planer om at lave en ny, langsigtet infrastrukturplan. For et års tid siden blev den daværende VLAK-regering enige om en sådan sammen med Dansk Folkeparti. Den blev dog arkiveret lodret efter folketingsvalget i juni.

Transportministeren har i en mail til DR Fyn skrevet:

"I forbindelse med en ny infrastrukturplan vil det også være relevant at drøfte igangsættelse af nye analyser. Også muligheden for, at der gennemføres en samlet analyse af de tre broforbindelser, vil kunne drøftes, hvis der blandt flere af transportordførerne er et ønske herom".

Transportordfører for De Konservative, Niels Flemming Hansen, mener, at man er langt, hvis man begynder med at kigge på de enkelte analyser først.

Tre milliardprojekter

Af de tre projekter vil en Kattegatforbindelse være den klart dyreste. Prisoverslagene spænder fra 58 milliarder kroner for en ren vejbro til 124 milliarder kroner, hvis man også vil have jernbane inklusive landanlæg med. Den sidste løsning vil ifølge analyser kræve et statstilskud på 48 milliarder kroner, hvis man skal kunne tilbagebetale broen over en periode på 40 år.

Als-forbindelsen vil stå i godt 22 milliarder kroner. Her har man medregnet omkostningerne i forbindelse med motorvej på Als-siden samt en ny og bedre vejforbindelse mellem Faaborg og Odense.

En ny forbindelse over Lillebælt dækker over flere forslag. Den billigste er en ny vejbro umiddelbart nord for den nye Lillebæltsbro. Den vil koste omkring fem milliarder kroner. Et andet forslag er en forbindelse mellem Bogense og Juelsminde. Den, anslår man, skal koste i omegnen af 40 milliarder kroner.

Den droppede infrastrukturplan omfattede projekter frem til 2030 for samlet 113 milliarder kroner.