Om et par år skal den eksisterende Storstrømsbro fjernes, og Vejdirektoratet har indledt jagten på en hovedrådgiver.

Arbejdet med den nye Storstrømsbro er i fuld gang. Projektet har et prisskilt på 4,1 milliarder kroner, men faktisk er det kun cirka halvdelen af beløbet, som går til anlægsarbejdet af den nye bro på fire kilometer.

Det resterende beløb er blandt andet sat af til nedrivningen af den gamle, udtjente bro. Nu leder Vejdirektoratet efter en hovedrådgiver, der kan hjælpe med planlægningen, udbuddet og gennemførslen af arbejdet med at nedrive den eksisterende Storstrømsbro - samt alle de relaterede følgearbejder.

- Det er en unik opgave uden fortilfælde i Danmark, siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.

Vi har aldrig før skullet nedrive et bygningsværk af denne størrelse - og så ovenikøbet et bygningsværk over vand.

Projektchef Niels Gottlieb

Vejdirektoratet

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har aldrig før skullet nedrive et bygningsværk af denne størrelse - og så ovenikøbet et bygningsværk over vand. Det er et enormt og meget komplekst projekt, som vi nu skal finde en hovedrådgiver til. Og der er ingen tvivl om, at det kræver en hovedrådgiver med helt særlige kompetencer, siger han videre.

En af hovedrådgiverens vigtigste opgaver bliver at hjælpe Vejdirektoratet med at tilrettelægge de teknologiske løsninger og processer på en måde, så nedrivningsarbejdet kan finde sted på den bæredygtige og miljømæssige mest forsvarlige facon.

rich-media-1
Den nuværende Storstrømsbro er 3,2 kilometer lang. Arkivfoto: Kim Krasuld.

- Vi er meget opmærksomme på, at påvirkningen af miljøet - ikke mindst det maritime miljø i Storstrømmen - skal holdes på et absolut minimum. Det bliver et hovedfokus for os gennem hele arbejdet. Og hovedrådgiveren skal hjælpe os med at komme i mål på det punkt, siger Niels Gottlieb.

Den eksisterende Storstrømsbro skal rives ned, når den nye Storstrømsbro er åbnet for vej- og banetrafik. Nedrivningen omfatter foruden broen også delvist landfæster og dæmninger på Masnedø og Falster.