NCC afholder Vinterakademi for sjette år træk i samarbejde med Concito. Her får studerende og nyuddannede på tværs af faggrænser mulighed for at lære mere om bæredygtighed, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi i alle byggeriets faser.

Hvordan kommer vi fra tale til handling? Med det retoriske spørgsmål skyder Connie Hedegaard, forkvinde i Concito, årets Vinterakademi i gang mandag 2. marts. Efter den indledning følger ugen efter en intens og lærerig uge i klimaets og byggeriets tegn.

Deltagergruppens faglige baggrund spænder bredt og repræsenterer blandt andet arkitektur, ingeniørkunst, bygningskonstruktion, byplanlægning, økonomi, antropologi, sociologi samt bæredygtigt design og byer. Ugen fyldes med oplæg og debatter ved forskere og en række af branchens aktører samt casebesøg, som vil gøre de unge klogere på alt fra livscyklusvurderinger, klimaregnskaber, certificeringsordninger til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Mandag 9. marts begynder selve akademiugen med et fokus på de politiske ambitioner, når blandt andre Ida Auken, klimaordfører i Radikale Venstre, og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, taler om byggeriet i forhold til klimalovgivning. Senere på ugen vil det handle om betydningen af samarbejder og partnerskaber på tværs af virksomheder og traditionelle faggrænser.

Store krav til fremtidens talenter

NCC's bæredygtighedschef, Anna-Mette Monnelly deltager også på årets Vinterakademi. Hun mener, at det kun bliver vigtigere, at vi arbejder på tværs for at finde løsninger på de store ressourcemæssige udfordringer, som samfundet står over for i fremtiden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Byggeriet står for en stor del af verdens ressourceforbrug, affaldsproduktion og CO2-udledning, siger Anna-Mette Monnelly og føjer til:

- Derfor har vi som branche et særligt ansvar for at bidrage til at finde løsninger, og det stiller store krav til fremtidens talenter og deres kompetencer på miljøområdet. Derfor vil NCC gerne bidrage med viden og erfaring - og samtidig lære af hvad deltagerne bidrager med.