Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et udkast til ny vejledning om konsortier og konkurrence.

- Vi ved der er stor interesse for vejledningen, så det er naturligt, at vi nu åbner mulighed for, at alle kan byde ind. En vejledning kan ikke afklare alle konkrete forhold, men vi skal gerne nå dertil, hvor den hjælper virksomheder til at vurdere, om de gavner eller skader udbyderen af en opgave ved at gå sammen og afgive fælles bud. Det er det, som gør hele forskellen i forhold til konkurrenceloven, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald.

Udtalelsen falder i forbindelse med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkastet til "Når virksomheder afgiver fælles bud - en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven" i åben høring.

Vejledningen skal erstatte "Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven".

I forhold til den tidligere vejledning kan især tre forhold i det nye udkast fremhæves, påpeger styrelsen:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1) Højesterets dom i sagen om det såkaldte vejstribekonsortium og de forhold, som Højesteret lægger til grund for dommen, er indarbejdet i udkastet.

2) Der er tilføjet et afsnit om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen prioriterer sager på området.

3) Der er indarbejdet nye og flere eksempler.

Den endelige vejledning skal godkendes af Konkurrencerådet, og udgives af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.

Høringssvar kan indgives indtil 20 maj 2020.