Pankas har bygget ny asfaltfabrik til en højere pris end gennemsnittet. Til gengæld har det fået en "grøn" fabrik.

Med en asfaltfabrik i Sorø som nærmeste produktion for det store marked nord for København har lastbilerne fra asfaltkoncernen Pankas tilbagelagt tusindvis af kilometer mellem Sorø og Nordsjælland. Derfor var det attraktivt for Pankas at bygge en ny fabrik, da muligheden bød sig i Allerød.

Teknisk chef David Bredahl har stået i spidsen for byggeprocessen samt alle miljø- og byggeansøgninger. 14. februar 2020 modtog han tilladelse til, at virksomheden kunne tage en af Danmarks mest miljøvenlige fabrikker i brug. I alt lød prisen på omkring 60 millioner kroner - tæt på det dobbelte af, hvad en gennemsnitlig etablering ville koste.

- Det er blevet, som vi vil have det. Der er stort set ingen påvirkning af omgivelserne fra fabrikken. Hverken fra støv, støj, lugt eller regnvandet. Vi bruger den bedste teknologi, der er tilgængelig, og alt er specialdesignet til at skåne natur og omgivelser. Lige fra skorstenens højde til laboratorietestet rensning af overfladevand, avanceret lyddæmpning og aflæsning af tankbiler uden lugtgener, siger David Bredahl.

Fabrikken i Allerød forventes at producere op til 100.000 tons asfalt årligt på omkring 150 dage med cirka fire timers produktion hver dag. I hele Danmark produceres der årligt 3,5 millioner tons asfalt på cirka 40 asfaltfabrikker rundt omkring i landet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ekspert blåstempler renseteknikken

Den ny fabrik ligger nær sårbare naturområder, så det er afgørende, at alt vand, der ledes fra fabrikken, lever op til de højeste standarder. Da der ikke indgår vand i produktionen, er der ikke noget processpildevand fra en asfaltfabrik. Pankas har derfor haft fokus på overfladeregnvandet, der løber af fra de befæstede arealer, som pladser og veje.

rich-media-1
Der er styr på vandet på den ny fabriks matrikel. Foto: Pankas.

Et sikkerhedslag på 23 centimeter af flere lag asfalt og klæbning, sikrer, at eksempelvis oliedryp fra personbiler og lastbiler ikke siver ned i grundvandet. Alt vand bliver renset i et enormt underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1100 kvadratmeter, der er det første og største af sin slags i Danmark. Kvaliteten af det rensede vand testes mindst fire gange om året af et Danak akkrediteret laboratorium. Ifølge ekspert i skybrud og afledning af regnvand Andy Hoang fra rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen & Co, der har udvalgt anlægget, er der fundet en god løsning.

- Pankas nye fabrik har en af markedets mest effektive renseforanstaltninger, og til behovet findes der ikke noget bedre. Producenten tester løbende kvaliteten af anlægget, og inden det blev bygget, lavede de en minimodel, hvis effekt blev testet på overfladevand fra Pankas' fabrik i Sorø. Vandprøverne blev taget før udledning til rensebassinet for at gøre det så reelt som muligt. Dette vand blev renset så godt i minimodellen, at det opfyldte de EU-beskyttede Natura 2000 områders krav, siger Andy Hoang.

Efter at have set resultaterne fra minimodellen, øgede Pankas anlæggets rensningseffekt med ekstra 15 procent og gjorde reservelommer klar i det underjordiske bassin, som kan fyldes med mere af rensematerialet, Biocalith, hvis det mod forventning bliver nødvendigt.

Stolthed hos den driftsansvarlige

De fleste fabrikker i Danmark er et resultat af knopskydninger og udvidelser over år, men ifølge teknisk chef David Bredahl fra Pankas har der været massive miljømæssige fordele ved at kunne gennemtænke hele fabrikken, inden den blev bygget. Udover den omfattende rensning af overfladeregnvand peger han fra en længere liste på, at fundament og skelet er gjort ekstra kraftige, så de kan bære flere materialer til støjdæmpning, hvis det bliver nødvendigt.

- Som erfaren asfaltmand er jeg stolt over den færdige fabrik. Alle motorer er frekvensstyret, brænderen kører på nyeste naturgasteknologi, lyset er LED, vi tanker ikke maskiner på pladsen og salter kun på gangarealer - ja selv regnvandet fra taget renses, inden det løber ud, siger regionschef Kenneth Dencker, der har det daglige driftsansvar på fabrikken og har været i Pankas i 31 år.

Fabrikken drives dagligt af fem medarbejdere, og for at de ikke skal genere naboerne i Allerød, har asfaltkoncernen gjort en række ekstra tiltag: Området er omkranset af en støjvold, og der er sat dæmpere på fabrikkens støjende funktioner som brænder, exhauster og optræksspillet.

- Vi er også helt kvit for lugtgener, når de store tankvogne læsser bitumen af. Al den luft, der fortrænges fra siloerne, pumpes nemlig ved hjælp af en specialkonstruktion direkte ind i lastbilens bitumentank, fortæller Kenneth Dencker.

Da området i Allerød har en maksimal byggehøjde på 20 meter, har asfaltkoncernen været nødt til at installere et specialudviklet og ekstra stort filter til produktionen og en såkaldt filler-elevator, der transporterer den frafiltrerede filler-mængde (støv), som genbruges i asfalten, op i højden. Skorstenen på 20 meters højde er desuden udstyret med en alarm, der går i gang, hvis udledningskravene fra myndighederne mod forventning skulle overskrides.