Vejdirektoratet rykker i de kommende måneder ud til mange forskellige små og store vedligeholdelsesprojekter på broer og tunneller.

Gennem de kommende måneder vil Vejdirektoratet renovere og vedligeholde 18 broer og tunneler over hele landet, så de kan holde mange år endnu.

- Vi fører hele tiden et tæt og løbende tilsyn med vores store broer og tunneller, da det er nogle af de vigtigste elementer i vores infrastruktur. Og hvert år renoverer vi en del af dem, så de konstant fremstår i funktionsdygtig og trafiksikker stand, siger afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra Vejdirektoratet.

Blandt de større bro- og tunnelarbejder, der renoveres i 2020, er blandt andet den Ny Lillebæltsbro, hvor stålfladerne ved siden af kørebanen skal afrenses og males i dette og næste sommerhalvår. For at genere trafikanterne så lidt som muligt, laver Vejdirektoratet en mobil arbejdsplads, som kan lukkes ned og køres væk i myldretiden. På Frederikssundsvejstunnelen skal have nye bomme og skilte for trafikregulering. Det er et arbejde fra sidste år, der nu gøres færdig. Og på Vejlefjordbroen bliver lejer udskiftet.

- Vores arbejde på broerne og tunneler er både af større og mindre karakter. Men fællesnævneren for dem er, at de forlænger bygningsværkernes levetid og dermed tilføjer værdi til hele statsvejnettet, siger Niels Højgaard Pedersen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce