Et nyt stenuldsprodukt anvendt på et LAR-projekt i Odense har givet entreprenør og bygherre et fleksibelt våben i kampen mod regnvandet.

Da Skibhuskvarteret i Odense skulle gennemgå en større renoveringsopgave, stod de involverede entreprenører, bygherrer og rådgivere overfor en gængs problemstilling ved storbyrenoveringer: pladsen i undergrunden er ofte trang og rør- og kabelføringen ukendt.

Det vanskeliggør muligheden for nedlæggelse af de traditionelle kassette- og regnvandsløsninger til at håndtere og absorbere regn. Så for at løse pladsproblemet søgte de forskellige aktører i renoveringsarbejdet efter hensigtsmæssige løsninger. Valget faldt på Rockflow, der er et stenuldsprodukt i familie med de mere kendte isoleringsmaterialer fra Rockwool.

Rockflow placeres tæt på vejoverfladen og absorberer regnvand, når der kommer regn. Dermed undgår de omkringliggende beboelser oversvømmelser, fordi stenulden opmagasinerer den regnmængde, der ellers ville have oversvømmet kloaksystemet. Senere afgiver Rockflow det opmagasinerede vand via afløb og nedsivning

- Rockflow kan indeholde en mængde vand, der svarer til 95 procent af produktets volumen. Dermed kan det afhjælpe med lokal afvanding af regnvand, fortæller Anders Søgaard, markedschef hos Lapinus, der er en del af Rockwool Group og virksomheden bag produktet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tidsfobrug beskåret

For entreprenøren bag projektet i Skibhuskvarteret, Munck A/S, var det en fordel at arbejde med Rockflow. Kristian Pedersen, der var projektleder på projektet for Munck, siger følgende:

- Der var mange tvær- og langsgående ledninger og rør, og derfor var det rigtig svært at finde en tilstrækkelig stor plads til at sætte en plastikkassette ned. Derfor var det oplagt at bruge Rockflow, fordi det kan tilpasses undergrunden, og hvis der er en rørføring midt i det hele, kan vi blot skære den til i stenulden.

rich-media-1
Det kan være svært at komme til, når man som entreprenør har opgaver i de større byer.

- Ved renoveringer i bykerner i landets store byer er produktet anvendeligt, på grund af en betydeligt nemmere installationsproces ligegyldig undergrunden. Med Rockflow kan vi nemmere imødekomme de ukendte rørføringer, som vi ofte møder, når vi sætter gravemaskinen i jorden, forklarer han.

Vejen holder

Rockflow har yderligere den fordel, siger producenten, at bæreevnen på produktet er høj. Det betyder, at man under vejopbygningen behøver mindre jorddække.

- Ved andre regnvandsløsninger skal vi typisk grave dybere i jorden, hvilket kræver store entreprenørmaskiner, og mere jord, der skal håndteres. Det sparer en del ressourcer, når vi skal grave mindre og med mindre maskiner, siger Martin Sørensen, der er projektleder hos bygherren - Vandcenter Syd.

Rockflow leveres i forskellige udgaver med forskellige bæreevne. Vandcenter Syd arbejder lige nu med produktet i flere projekter.