Alt for mange faldstammer, som kunne blive renoveret, bliver i dag skiftet ud. Derfor ønsker byggeriets interessevaretagere, at der bliver kigget på en ny kontrolordning.

Faldstammerne i mere end en million boliger er i dag ved at være så slidte, at de enten bør renoveres eller skiftes ud.

Men selvom det ofte er både billigere og bedre for miljøet at renovere faldstammen, bliver de per automatik næsten altid skiftet ud. Den uhensigtsmæssige praksis vil Dansk Byggeri gerne ændre på.

- I dag er der så mange forskellige produkter på markedet, at det er svært at overskue, hvad man som ejer af en bygning skal vælge. Og hvis man som de fleste almindelige boligejere ikke har den tekniske viden, så er det helt umuligt at gennemskue, hvad man skal gøre, siger konsulent i Dansk Byggeri Trine de Fine Skibsted og uddyber:

- De fleste vælger bare at udskifte faldstammen, selvom en renovering måske havde været nok. Derfor starter vi nu arbejdet med at lave en kontrolordning, så der bliver gennemsigtighed i forhold til, hvilke muligheder der er, og ikke mindst vished om, at en renovering lever op til den lovede kvalitet om eksempelvis levetid og tæthed, forklarer hun.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Intet nyt under solen

For cirka 25 år siden fandtes en tilsvarende udfordring ved renovering af kloakafløbsledninger, og dengang fik bygherrer og entreprenører i fællesskab lavet den såkaldte "Kontrolordning for Ledningsrenovering".

- Kontrolordningen er i dag garant for høj kvalitet i arbejdet og skaber tryghed for bygherrer. Nu lader vi os inspirere af det arbejde. Første skridt i udviklingen er at finde finansiering til projektet, og det er vi allerede godt i gang med. Det er afgørende for, at vi kan nå i mål med arbejdet, siger konsulent i Dansk Byggeri Trine de Fine Skibsted.

De fremtidige kunder tager godt imod forslaget om en kommende kontrolordning.

- Man er som bygherre i dag helt afhængig af at kunne stole på entreprenørens ord om kvaliteten af renoveringen af faldstammerne. Kvaliteten afhænger dog i lige så høj grad af entreprenørens kompetencer og erfaring, som materialevalg og installationsprocedure, siger bestyrelsesformand i Ejerforeningen Åparken i Odder Stefan Dyrberg.

Han mener, at det er vigtigt, at bestyrelsen i en ejerforening har et grundigt beslutningsgrundlag, når en ejerkreds skal overbevises om, hvorvidt man skal renovere eller skifte faldstammerne ud.

- I sidste ende er det jo den enkelte ejer, der skal finansiere projektet. Faldstammer er som regel ikke noget, man kan se, og det handler derfor i høj grad om, at ejerne føler sig sikre på, at de får det samme og måske et bedre produkt, hvis faldstammen bliver renoveret i stedet for at blive skiftet ud. Derfor er kvaliteten altafgørende. En kontrolordning vil give sikkerhed for, at man får det produkt, man betaler for, og at det lever op til de lovede krav om blandt andet levetid og tæthed, siger Stefan Dyrberg.

Efter planen skal der i første omgang udarbejdes et teknisk grundlag, som beskriver, hvilke kvalitetskrav en renoveret faldstamme skal leve op til, hvis virksomheden skal optages i kontrolordningen. Projektet finansieres indledningsvis af en række installatører, men den endelige etablering af en kontrolordning kræver, at der bliver fundet ekstern finansiering.