Unicon vil gøre det til standard at erstatte jomfruelige tilslagsmaterialer med genbrugsbeton i industriel skala. Det cirkulære tiltag bliver standard i en lang række produkter uden meromkostninger og skal i år medføre en besparelse på 10.000 tons råmaterialer.

Unicon har de seneste år arbejdet intensivt med anvendelsen af genbrugsbeton. Det cirkulære tiltag vil alene i 2020 medføre en besparelse på 10.000 tons råmaterialer foruden miljøbesparelser på både udvinding og transport. I 2021 forventes besparelserne på jomfruelige råmaterialer at være på mere end 20.000 tons, mens målet er at nå besparelser på 100.000 tons inden 2025 og mindst 200.000 i 2030.

- Helt konkret erstatter vi op mod 20 procent af de jomfruelige råmaterialer i alle betoner i passivmiljøklasse. Og i alle ikke-konstruktive betoner kan vi erstatte med 100 procent genbrugt beton. Naturligvis uden at vi forringer kvaliteten af betonen. Ved at gøre genbrugsbeton til en hyldevare er vores ambition at skubbe hele byggebranchen i en grønnere og mere ressourceeffektiv retning, fortæller Casper Mathiasen, som er produktionsdirektør i Unicon.

rich-media-1
Casper Mathiasen er produktionsdirektør i Unicon.

Anvendelsen af genbrugsbeton i standardbetoner har været udrullet i Jylland siden marts, da initiativet startede som et pilotprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune. Efter gode testresultater og tilbagemeldinger fra kunder udbredes initiativet altså nu til resten af landet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Unicon har gennem årene bidraget til en række udviklingsprojekter inden for genbrugsbeton. Heriblandt med projekter som Sydhavns Genbrugscenter, der blandt andet modtog Bæredygtig Beton Prisen i 2019.