Lyt til artiklen:

Kombispreder med kaliumformiat gør det let at skåne grundvandet

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Gladsaxe Kommune har med kaliumformiat fundet en miljøskånsom løsning til glatførebekæmpelse i LAR-områder.

GPS-styret spredning har man i Gladsaxe Kommune kørt med i rigtig mange år, men i de sidste to år har man suppleret maskinparken med to kombispredere fra Epoke, der både kan køre alternative tømidler og salt på samme kørsel. Med et voksende antal veje registreret som LAR-veje (Lokal Afledning af Regnvand) er der ifølge driftschef i Gladsaxe Kommune, Uwe Becker, sund fornuft i at benytte smarte maskiner.

- Vi har valgt at bruge GPS styret spredning med kombispreder, da vi så kan køre ruten i én kørsel. Vi har optaget ruten og lagt diverse skift fra kaliumformiat og salt ind, så når vi kører og glatføre-bekæmper får vi lagt de to forskellige tø-midler så nøjagtigt ud som muligt, og så glemmer chaufføren ikke at stille om fra det ene tø-middel til det andet, fortæller Uwe Becker og uddyber, at det er en skånsom og sikker måde at glatførebehandle på i LAR-områder, og i Gladsaxe Kommune benyttes kaliumformiat også på nogle vejstrækninger med vejtræer for at skåne planterne bedst muligt.

Uwe Becker anslår, det ville være væsentligt dyrere hvis kommunen skulle have mere maskineri og flere vognmænd på vagt, og så oplever han, at kombisprederne fra Epoke er meget præcise.

- Når vi har været ude og køre kontrol, så har det været inden for en halv meters nøjagtighed, så det er meget præcist, lyder vurderingen fra driftschefen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ingen væsentlig tilpasning

Ifølge Steen Bejder Pedersen fra Gladsaxe Kommune Driftsafdeling har det ikke krævet det store at tilpasse systemet fra Epoke til vejstrækningerne i Gladsaxe Kommune. Hvert år hyres Epoke ind for at hjælpe med at rette kortene til og for at skole chaufførerne til styresystemerne, og nogle af ruterne køres igennem, og så ligges resten ellers ind på computeren.

De to store spredere har kommunen indkøbt til en stykpris på omkring de 500.000 kroner, og ifølge Uwe Becker kan de stort set dække behovet for den differentierede spredning i kommunen, men der er også en nødvendighed med to maskiner for at kunne leve op til servicemålene.

-Når der er lavet et udkald, så skal der gå maksimalt fire timer, så skal udkaldet være færdigt, fortæller Uwe Becker og uddyber, at kommunen har hyret to vognmænd til opgaven med at køre med kombisprederne med kaliumformiat. Og ifølge driftschefen giver det god meing at have de forskellige glatførebekæmpelsesmidler til rådighed på to biler, da man på den måde kan spare på glatførevagterne.

Hos Gladsaxe Kommune oplever man at LAR-områderne stødt og roligt er vokset de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte, og med indkøbet af de to store spredere med en forventet levetid på mere end ti år mener Uwe Becker, at man er godt dækket ind.

Bæredygtighed koster

Det er bestemt ikke billigt, når kombisprederen kører ind i et LAR-område og Epoke-maskinen i stedet for at sprede salt lægger kaliumformiat ud på vejene, for hvor gennemsnitsprisen igennem året for salt ifølge Uwe Becker ligger på omkring 410 kroner pr. 1000 kilo, så lå prisen for det mere miljøvenlige kaliumformiat sidste sæson på 6250 kroner pr. 1000 kilo. Læg så oveni at ét gram salt kan smelte lidt mere end ét gram kaliumformiat, så bliver det håndgribeligt, hvor meget bæredygtig glatførebekæmpelse koster.

Men skal specielt grundvandet sikres, så ser man i Gladsaxe Kommune produktet som den bedste løsning.

-Det er meget bedre for grundvandet, og det skader ikke planterne. Samlet set er kaliumformiat væsentligt bedre, der har vi ikke de her miljømæssige problemer. Den eneste udfordring man kan have med det, det er, hvis det bliver direkte udledt i vandløb, for det bruger ilt under nedbrydningen, fortæller Uwe Becker og redegør for, at man i Gladsaxe Kommune er ved at undersøge om stoffet kan have påvirkning på åløb, og derfor benytter man det i kommunen endnu ikke i følsomme naturområder.