Abonnementsartikel

De sidste ansøgninger skal bare sendes ind, så kan Bach Gruppen påbegynde arbejdet med at afstive fundamentet til Njals Tårn, så byggeriet kan komme videre.

I den seneste måned har arbejdet ligget stille på det famøse Njals Tårn på Bryggens Bastion i København. Det blev standset abrupt af Københavns Kommune, som afventede uvildige rapporter på fundamentets tilstand.

Men nu er der udsigt til, at arbejdet kan genoptages. I et notat til udvalget for Teknik og Miljø, som Dagens Byggeri har fået aktindsigt i, fremgår det, at Københavns Kommune, synes godt om den plan for forstærkning af fundamentet, som Bach Gruppen har præsenteret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her står blandt andet: "Forvaltningen forholder sig positiv til skitseforslaget til fysiske foranstaltninger. Bach Gruppen skal nu hurtigst muligt fremsende et detaljeret forslag i form af en ansøgning om tillægs-konstruktionstilladelse for disse nye fysiske foranstaltninger."

Hvor lang tid det tager, at behandle de nye ansøgninger fremgår ikke af notatet, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune i skrivende stund.

To skridt tilbage, et skridt frem.

Skulle man opleve, at der allerede tirsdag er arbejdere i gang på byggeriet, bør man dog ikke kaste sig frådende over telefon til politi og myndigheder.

Bach Gruppen er nemlig blevet bedt om i relation til byggeriet at nedtage adskillige facadeplader, så Njals Tårn fremstår mindre vindfølsomt her på indgangen til efterårets stormfulde vejr.

Det skyldes, at Kommunens eksterne statikere tidligere har udtrykt bekymring om bygningens modstandsdygtighed over for vejrrelaterede fænomener grundet den dårlige bundplade. Og Bach Gruppen derfor blevet bedt om, at redegøre for tiltag, som kan afhjælpe den problemstilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Facadeelementernes nedtagen er løsningen, da vinden efterfølgende kan blæse frit gennem bygningen uden at belaste bundpladen.

Og det fremgår da også tydeligt af notatet, at det hverken er i konflikt med byggetilladelse eller standsningsmeddelelse at foretage afværgeforanstaltninger i form af afmontering af facadeelementer. Så det arbejde kan og bør begynde umiddelbart, lyder meldingen fra kommunen.

To måneder hjem

Så nu er der bare tilbage at få fundamentet på plads. Og støbningen af det stribefundament i bygningens kælder, som Bach Gruppen har skitseret for kommunen, vil tage i omegnen af to måneder at opføre.

Forvaltningen vil kræve dokumentation for korrekt udførelse - det til trods for, at man ikke hjemmel til at kræve prøver udtaget eller til selv at udtage prøver af betonen og få dem kontrolleret.

Bach Gruppen har dog oplyst, at man er indforstået med at levere et kvalitetssikringsprogram til forvaltningen, herunder eventuelt med udtagelse af fysiske prøver, lyder det slutteligt i notatet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dagens Byggeri har adspurgt Bach Gruppen, hvad indgrebet kommer til at koste, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.