HVO diesel på gravemaskiner, lastbiler og entreprenørbiler. Det er et af de miljøtiltag, som Entreprenørfirmaet Nordkysten tager i brug for at blive en mere klimavenlig virksomhed.

For et par måneder siden tog entreprenørfirmaet Nordkysten i Gilleleje beslutningen om at afprøve HVO diesel på en af virksomhedens store gravemaskiner. Maskinen kører lige nu ved et boligområde i Kalundborg op mod 10-12 timer om dagen. Testens formål er at afprøve biodiesel i maskinens drift, måle forbruget i forhold til normal diesel samt vurderer logistikken omkring leveringen.

- Det er vigtigt for os at være med i front som en af de anlægsentreprenører, der skubber til den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Og der er ingen tvivl om, at det vil reducere vores CO2-udledning, hvis vi kører med HVO diesel på flere af vores gravemaskiner, lastbiler og entreprenørbiler. Generelt udleder maskiner, som kører på HVO diesel, meget mindre CO2 end med normal diesel, lyder det fra Nordkystens materielchef, Stig Lippold. Han fortsætter:

- Vi bruger mange store gravemaskiner og har også tunge lastbiler, der kører langt. Ved årsskiftet håber vi derfor, at vi kan teste to andre gravemaskiner samt vores seks store lastbiler, som blandt andet kører i København og holder i tomgang, når den skal betjene deres kraner. Det er helt klart i den retning, vi ønsker at gå.

Blandt pionererne

Nordkystens beslutning er ifølge Dennis Bylov Dalgaard, presse- og kommunikationsansvarlig hos Circle K, et stort skridt i den rigtige retning mod en grønnere omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Afhængigt af HVO diesel-typen vil Nordkysten kunne udlede 90 procent mindre CO2 sammenlignet med almindelig diesel. Nordkysten viser sig med denne prioritering som en af pionererne i deres branche, som er i stand til at imødekomme kundernes krav og forventninger fremadrettet, fortæller han og tilføjer:

- Mange udbud stiller efterhånden større og større krav til klimavenlige byggerier. Det betyder, at Nordkysten kan tilbyde grønnere løsninger på byggeentrepriser, når maskiner udleder mindre CO2. På den måde hjælper de også kunderne med at leve op til deres grønne omstilling.

Tiltaget har en pris

Biodieslen er ikke en billig løsning for anlægsentreprenøren i Gilleleje, som forventer højere omkostninger med det nye miljøtiltag. De større omkostninger ændrer dog ikke på entreprenørvirksomhedens holdning om at anvende biobrændstoffet for at blive en grønnere virksomhed.

- Der er en stor velvilje i vores bestyrelse og ledelse til, at vi skal afprøve og investere i grønnere løsninger. Det er vigtigt for os at tage samfundsansvar for at bidrage til en mere klimavenlig fremtid. Og bygge- og anlægsbranchen står for en stor andel af Danmarks samlede CO2-udledning, siger administrerende direktør hos Nordkysten, Frank Schou Kruse.

Eldrevne maskiner

Foruden biodiesel har Nordkysten flere andre skibe i søen, der skal medvirke til at nedbringe klimabelastningen i anlægsarbejdet.

For eksempel har virksomheden modtaget den første eldrevne gravemaskine, efter virksomheden sidste år fik testet elektriske anlægsmaskiner i indre by i København i samarbejde med Teknik- & Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og Radius Elnet. Formålet var at mindske støjen og reducere CO2-udledningen samt teste modenheden af de nye maskiner, hvilket lykkedes over alt forventning.

- Vi har besluttet os for at investerer i eldrevne gravemaskiner, som i stedet for dieselmotoren har en batteridrevet motor. Det betyder, at den slet ikke udleder CO2, ligesom den er meget støjsvag, siger Stig Lippold.

Han tilføjer, at Nordkysten yderligere har kontaktet en energikonsulent til at kigge på virksomhedens forbrug.

- Målet er at omstille Nordkystens energiforbrug til 100 procent bæredygtig produktion af el og varme og udelukkende anvende grøn strøm.

Nordkysten har yderligere overvejelser om at afprøve elbiler og har det seneste år udskiftet cirka 100 entreprenørbiler med nye, der er langt mere brændstoføkonomiske og kan køre betydeligt længere på literen.