Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, en indsnævring af Thyborøn Kanal til en anslået pris på 700 millioner kroner, rykker tættere på. Projektet skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod oversvømmelser, og Rambøll har vundet udbuddet om at designe en løsning.

Oversvømmelser i hele den vestlige del af Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer,ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres. I stedet for mange lokale klimaløsninger arbejdes der på én markant og fælles klimasikring ved Limfjordens åbning mod vest ved Thyborøn Kanal.

Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden står bag projektet, der er en del af det EU-støttedeklimatilpasningsprojekt 'Coast to Coast Climate Challenge'. Lemvig Kommune har projektledelsen.

Rambøll skal udarbejde idéoplæg, dispositionsforslag, skitseprojekt og finansieringsmodeller, der skal skabe et optimaltog effektivt værn mod stormflod i hele den vestlige del af Limfjorden. Rambøll udfører opgaven i samarbejde medSLA og konsulent Rasmus Johnsen. Projektet forventes at koste i størrelsesorden af 700 millioner kroner.

Anlægget består af to høfdeudvidelser ved Thyborøn Kanal, der indsnævres. Dermed reduceres indstrømning af vandved storm fra vest og yder beskyttelse mod stormflod. Der tages hensyn til klimaændringer, besejlingsforhold, miljøforholdog vandgennemstrømning i Limfjorden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når opgaven er afsluttet om et års tid, vil partnerskabet bag klimatilpasningsprojektet stå med et solidt grundlag for atarbejdere videre med projektets fremtidige realisering og finansiering.

En rapport tilbage fra 2012 og 2019 viser, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at lave én fælles klimaløsning.