NCC skal for Region Sjælland bygge en tunnel, der skal forbinde en eksisterende hospitalsbygning med en kommende bygning som led i fremtidssikringen af Nykøbing Falster Sygehus.

Regionsrådet vedtog i 2010 Region Sjællands Sygehusplan, hvor Nykøbing F. Sygehus skal udgøre et af regionens fire akutsygehuse, og det skal derfor renoveres og udbygges. Visionen er at fremtidssikre sygehuset og skabe et moderne, patientorienteret hospital til glæde for patienter, personale og pårørende.

Det aktuelle projekt for NCC er en del af udvidelsen af sygehuset. NCC skal i hovedentreprise stå for bygning af en tunnel på cirka 130 meter. Tunnelen skal forbinde en eksisterende hospitalsbygning med en fremtidig bygning. Entreprisen har en kontraktsum på 22 millioner kroner.

- Det er en super spændende opgave i sig selv, og så byder det på ekstra udfordringer, at vi skal udføre arbejdet på et sygehus i fuld funktion, fortæller NCC's projektleder Andreas Berg Rasmussen.

- Det kræver grundig planlægning så vi kan tage de nødvendige hensyn til sygehusets daglige drift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er fra Regionens side fokus på logistikken under byggeriet, og på at arbejdet udføres midt i et hospitalsområde i drift. Projektet kræver skarp koordinering med alle parter, og alle NCC's spidskompetencer i anlægsdivisionen bliver bragt i spil på opgaven.

Tunnel støbes på stedet

Til opgaven hører også nedrivnings- og ombygningsarbejder omkring hospitalets dialyseafsnit ved tilkobling til den eksisterende bygning. Selve tunnelen støbes på stedet, og den opgave inkluderer omlægning af ledninger og aptering.

Tunnelen går fra en høj kælder ned under terræn og møder den fremtidige hospitalsbygning i kælderniveau. Arbejdet udføres i tre etaper af hensyn til ambulancetrafikken i området. De to etaper foregår i en spunset byggegrube, og den sidste i ren udgravning.

Projektet startede 1. februar, og kører frem til januar 2022. NCC Civil Engineering udfører anlægsarbejderne i egenproduktion, og NCC's egen funderingsdivision, Hercules, står for at etablere byggegruben. Cowi/Arkitema er totalrådgiver på projektet og Moe er bygherrerådgiver.