Renseværket i vestjyske Vildbjerg er presset på kapaciteten, men med kloaksepareringen i nabobyen Timring øges effekten.

Kloakseparering skyller i disse år ind over hele kongeriget. Det gælder også for Herning Kommune, der som alle andre 97 kommuner skal overholde vandplanerne, som staten har bestemt. I det midt- og vestjyske er det praktiske arbejde lagt i hænderne på Herning Vand.

- Vi er i øjeblikket ved at separere regnvand og spildevand i Timring. Ledningerne har ikke længere kapacitet til at klare vandmængden ved store regnskyl, fortæller projektleder hos Herning Vand, Alex Kirkegaard Kristensen.

Ledningsnettets pressede kapacitet har allerede vist sig. Når der har været store mængder regn, har der været overløb, som er endt i Bolvadsbæk, der ligger syd for landsbyen, der har små 700 indbyggere. Men også ved vandet videre færd, er kapaciteten udfordret.

- Vandet løber til rensningsanlægget i Vildbjerg, som er presset på kapaciteten. Fremover vil anlægget få mindre vand, men opnå en højere effekt, da det kun vil modtage spildevand, der ikke er opblandet med regnvand, siger projektlederen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ventede på de rette

Arbejdet i landsbyen 19 kilometer vest for Herning gik i gang i efteråret 2020, og gravemaskinerne gik i jorden i oktober.

- Entreprenørerne havde nogle andre opgaver at løse, før de kunne begynde for os. Jeg har før samarbejdet med Stauning Entreprenør og Maskinstation, og jeg vidste, hvilket hold jeg ville have på opgaven. Dem var jeg klar til at vente på, siger projektlederen.

Siden har maskinerne og mænd været i gang med arbejdet, der er opdelt i to etaper. Den første løber til udgangen af 2021, hvorefter den næste kan begynde.

- Det er en helt klassisk separation, men der står boliger tæt på vejen. Vi har haft Niras til at regne på opgaven for os, hvor vi bruger gravekasser, fordi vi er godt ned i dybden, siger Alex Kirkegaard Kristensen fra Herning Vand, der ejer rørledningerne.

I forbindelse med projektet får Timring et nyt regnvandsbassin syd for Bolvadsbæk, og de små 700 indbyggere kan se frem til at få et nyt rekreativt område.