Abonnementsartikel

Et par regnvandsbassiner bliver lige nu oprenset i Herning, men samtidig bliver bassinerne forbedret, så blandt andet olieforurening ikke løber med ud til åløbene.

Regnvandsbassinger er en af kilderne til at kunne aflede alle de mængder af regnvand, der løber gennem byens gader, så hverken gader, haver og kældre oversvømmes, når vandet kommer fra oven.

På Hedelandsvej i Herning ligger to af mange regnvandsbassiner, der trængte til at få en kærlig oprensning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det lokale entreprenørfirma Anton Christensen har kastet sig over opgaven. De to bassiner er blevet oprenset for godt 1400 ton sediment, hvorefter der yderlige udgraves en meter til dybden for at øge kapaciteten.

Kanterne tilrettes med en særlig lav hældning for at undgå drukneulykker, så det er muligt for et menneske at kunne klatre sikkert op at bassinets kant, hvis uheldet er ude, og man falder i.

Derudover udstyres basinnet med en særlig sandfangsbrønd. Den sikrer en miljømæssig udsivning af regnvandet til det nærliggende å-løb.

Konstruktionen er sådan indrettet, at der ved olieforurening ikke undslipper olie til å-løbet, da indsugningen til brønden er placeret i en højde midt i bassinet. Eftersom olie lægger sig på overfladen af vand, kan det ved olieforurening suges op af bassinet, inden vandet trænger ind i brønden og ud i naturen ved å-løbet.

Foruden forureningsudslip til naturen konstrueres bassinerne hermed sådan, at fremtidige aflejring af sediment samt henkastede affald der falder til bunds kan oprenses løbende af bassinet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Yderlige kan plantearter som dunhammere, med den forøget bundybde, ikke slå rødder i bassinerne, hvilket sikre, at bassinerne holdes frie og dermed funktionelle længst mulig tid inden næste oprensning.

rich-media-4
Opgaven omfatter to regnvandsbassiner.

Det første og største af de to bassiner er netop færdiganlagt og oprenset, hvortil der nu er ved at blive lagt de sidste opgravninger på de andet og sidste af Hedelandsvejs regnvandsbassiner.

Dette bassin er ligeledes oprenset for sediment og udgravningerne til ekstra bunddybde er netop ved at blive foretaget - afslutningsvis afrettes bassinkanterne ligeledes med mindste mulig hældning.

Arbejdet udføres med 3D GPS-gravestyring til justering af nøjagtige hældningsgrader og dybdeudgravning, der er monteret i entreprenørens Volvo 220 gravemaskine med 360 graders kamera-view.

Arbejdes forventes afsluttet i uge 7.