Abonnementsartikel

Den nyligt lanceret cementtype FutureCem skal videreudvikles, så CO2-udledningen i produktionen bliver yderligere mindsket.

Det nye projekt Calliste bygger videre på Aalborg Portlands FutureCem-teknologi, som handler om at erstatte cementklinker med en kombination af kalcineret ler og kalk. Cementen med op mod 30 procent lavere CO2-aftryk kom på markedet 1. januar i år. Målet med Calliste er blandt andet at nå helt op på 50 procent mindre CO2 end traditionel cement.

FutureCem-cement er primært udviklet til anvendelse i såkaldt færdigblandet beton, men ambitionen i projektet er at videre udvikle det, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton bliver dækket endnu bedre, samt opnå en større CO2 reduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høj tidlig styrke

For den første del af projektet er det målet at udvikle en cement med høj tidlig styrke, og derved optimere anvendeligheden i fremstillingen af betonelementer og belægningsprodukter. Den anden del af projektet retter sig mod at opnå en ekstremt høj erstatning af de såkaldte cementklinker med kalcineret ler og kalk - helt op til 50 procent.

- Vores beregninger viser, at potentialet for årlige CO2-besparelser, der kan opnås ved implementering af projektets resultater, er betydeligt. Alene i Danmark forventes en potentiel besparelse at kunne være helt op mod 0,5 millioner tons CO2 i 2030. Og på globalt plan vil en implementering af FutureCem-teknologien kunne føre til en CO2-besparelse på cirka 900 millioner ton CO2 pr. år, hvis det antages at teknologien medfører en 30 procent reduktion af den nuværende CO2-udledning fra cementproduktion, siger Søren Lundsted Poulsen fra Teknologisk Institut, der er projektleder for Calliste.

Ud over Aalborg Portland og Teknologisk Institut deltager udenlandske og danske forskere fra Technische Universität München, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Ud over de nævnte konsortiepartnere indgår også en række toneangivende betonproducenter, Unicon, CRH Concrete og IBF i projektets partnerkreds. Bygherrerne i projektet er Vejdirektoratet, Femern A/S, FB Gruppen og DTU Campus.

- Hvis vi skal indfri de høje ambitioner, er der nogle tekniske udfordringer, som skal løses - og det kræver en væsentlig forskningsindsats. Det viser erfaringerne fra en række tidligere danske og udenlandske forskningsprojekter på området, som Calliste også bygger videre på, forklarer Søren Lundsted Poulsen.

Ud af laboratoriet

Selvom et kompetent forskningsteam er en forudsætning for projektet, er en stærk bygherre også en vigtig del af et konsortium, når fremtidens cement skal udvikles. Fra Vejdirektoratet er Gert von der Ahe også tilfreds med at være en af bygherrerne, og han ser frem til at kunne teste den nye grønnere cement.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I Vejdirektoratet vil vi være med helt fremme i udviklingen af endnu mere CO2-reducerende byggematerialer. Udviklingen af en grønnere cement er helt essentiel, hvis vi skal lykkes med at nedbringe CO2-udledningen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ser frem til at kunne teste den nye cement i fuldskala demonstrationsprojekter - for det er her, vi kommer ud i den virkelige verden, ud af laboratorierne og tester løsningerne på industriel skala. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og det er spændende at være med helt fremme, der hvor udviklingen sker, siger Gert von der Ahe.