Abonnementsartikel

I projektet Gandalf er forskere fra Københavns Universitet, et privat miljølaboratorium og Københavns Kommune gået nye veje for at finde forurenende stoffer i jorden.

Københavns Kommunes depot til forurenet jord håndterer årligt omkring 1,6 millioner tons forurenet jord. De seneste fem år har kommunen, Københavns Universitet og private aktører deltaget i projektet Gandalf. Det har haft til formål at udvikle redskaber, som kan give et mere retvisende billede af forureningen i jord.

- Den danske miljølovgivning er indrettet sådan, at vi skal undersøge målrettet for et mindre antal stoffer, som er udpeget på forhånd. Det drejer sig om nogle tungmetaller, tjærestoffer og kulbrinter. I Gandalf har vi arbejdet med såkaldte "non-target analyser", hvor vi har set langt bredere på den forurening, der er i jorden, siger cand.scient. Martin Jakobsen fra KMC, som er den afdeling i Københavns Kommune, der deponerer forurenet jord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

... industrien har brugt og bruger cirka 6.000 forskellige PFAS-forbindelser, men lovgivningen stiller kun krav om, at man undersøger for 12 af dem.

Udviklingschef Peter Mortensen, Eurofins Miljø A/S

Gandalf har blandt andet resulteret i, at forskerne og de private partnere har udviklet en række metoder, som kan bruges til at give et mere detaljeret billede af jordforureningen og til at identificere stoffer, som hidtil ikke er blevet undersøgt med de nuværende metoder.

Professor Jan H. Christensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har været projektleder på Gandalf.

- I jagten på miljøfremmede stoffer er man hidtil gået frem efter nogle target-lister over en række problematiske stoffer, som er defineret i lovgivningen, men både jord og vand kan være forurenet med stoffer, som ikke står på nogen lister. Med de kemiske fingeraftryk går vi mindre målrettet til værks og får et mere komplet billede af forureningen, siger Jan H. Christensen.

Udviklingschef hos miljølaboratoriet Eurofins Miljø A/S, Peter Mortensen, sidder i projektets styregruppe. Han nævner perflourede alkylsulfonater (PFAS) som eksempel på en gruppe stoffer, hvor kun en meget lille del står på den liste, som loven kræver en målrettet undersøgelse for.

- Vi véd for eksempel, at industrien har brugt og bruger cirka 6.000 forskellige PFAS-forbindelser, men lovgivningen stiller kun krav om, at man undersøger for 12 af dem. På nuværende tidspunkt er der altså 5.988 forbindelser, som vi ikke ser, hvis de skulle dukke op i en prøve. Det er bare ét eksempel på, at man havner i en blindgyde med den strategi, der ligger i den målrettede target-tilgang, siger Peter Mortensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gandalf har ikke kun handlet om miljøkemi, men i høj grad også om datavidenskab.

I projektets datavidenskabelige del har forskerne bl.a. udviklet avancerede softwarepakker til analyse af de kemiske fingeraftryk. To konkrete værktøjer er ChemFingSoil og ChemFingSoil+ softwarepakkerne. Disse redskaber er allerede tilgængelige for markedet.