Første etape af den massive opgradering af jernbanelinjen i forbindelse med Femern-forbindelsen nærmer sig sin afslutning.

Banedanmark afslutter første fase af opgraderingen af Ringsted-Femern-banen - det vil sige strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster - senere i år. Forinden venter dog flere store sporarbejder, der fortsætter hen over sommeren og efteråret.

I årene frem mod åbningen af tunnelen under Femern Bælt, opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den er klar til den nye trafikkorridor til Tyskland.

Opgraderingen af den cirka 120 kilometer lange strækning mellem Ringsted og Femern skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden, og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og grøn jernbane.

Forbedringer på vej i 2021

De seneste år har Banedanmark arbejdet intensivt med opgraderingerne på Sydbanen og det arbejde kulminerer i år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med årets sporarbejder indledes slutspurten på opgraderingerne på Sydbanen. Senere i år forventer Banedanmark at kunne afslutte opgraderingerne mellem Ringsted og Næstved og mellem Orehoved på Nordfalster og Nykøbing F. Opgraderingen betyder, at pendlere og passagerer på Sydbanen vil opleve forbedringer allerede i slutningen af 2021, siger Klaus S. Jørgensen, projektdirektør på Ringsted-Femern-banen.

Først og fremmest færdiggøres elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved, så DSB kan indsætte el-tog på strækningen i slutningen af året. Derudover færdiggøres et nyt dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing F, der tages i brug sammen med det nye signalsystem i slutningen af 2021, og vil give mere kapacitet og mulighed for hurtigere tog på strækningen til gavn for passagerer og pendlere.

Ny station i Nørre Alslev

Derudover ombygges og opgraderes Nørre Alslev station, så passagererne kan vende tilbage til en ny og moderne station efter sommerferien. Den nye Nørre Alslev station får i modsætning til den gamle station elevatorer, så det bliver lettere for gangbesværede at benytte jernbanen.

Banedanmark gennemfører desuden et større sporarbejde på Nykøbing Falster station, der skal opgraderes til de øgede trafikmængder i fremtiden. Arbejdet betyder, at der ikke kan køre tog på Rødbybanen resten af året. Både i Nørre Alslev og Nykøbing F opsættes der desuden støjskærme, der vil forbedre miljøet for beboere langs banen. Derudover foretager Banedanmark jord- og blødbundsarbejder ved Nørre Alslev og Tingsted på Falster og nord for Nagelsti på Lolland, hvor det er nødvendigt at forstærke banedæmningen forud for opgraderingen af jernbanen.

Naturen langs banen er også tænkt ind i projektet. Mellem Guldborgsund og Engmosen på Lolland etableres der grønne tiltag som for eksempel paddepassager og -hegn, som led i arbejdet.