Abonnementsartikel

Større infrastrukturprojekter i Infrastrukturplan 2035 skal have fokus på at sikre praktikpladser til lærlinge. Lærlinge, der skal udvikle den danske anlægsbranche til at blive eksperter i mega-structures.

I den Infrastrukturplan 2035, der den 28. juni blev præsenteret af Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne står det klart, at det for parterne er vigtigt, at der gøres en indsats for de unge i håndværksfagene.

I forbindelse med anlægget af Femern Bælt-forbindelsen er der krav om oprettelse af 500 lærlingeårsværk, og når en række nye projekter i udbygningen af den danske infrastruktur frem mod 2035 skal funderes, så vil der ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) også her være fokus på, at muligheden for at tage del i store anlægsprojekter fra bygge- og anlægsbranchen bliver bundet op på, at der i forbindelse med kontrakt-indgåelse sikres praktikpladser til lærlinge.

rich-media-1
Finansminister Nicolai Wammen (S) mener at virksomhederne har et stort ansvar for udlære lærlinge i forbindelse med større anlægsprojekter. Foto: Jakob Tilma

- Når vi laver de her store projekter, så skal man også gå ind og tage det ansvar på sig, som virksomheder, at lærlinge får muligheden for at få deres uddannelse i forbindelse med de her store projekter. Det er rigtig godt for vores unge, men det er også rigtig godt for den byggebranche, der står og råber på arbejdskraft, fortalte Nicolai Wammen i et svar til Maskinteknik under et to timer langt pressemøde i Finansministeriet den 28. juni, hvor ordførere fra 11 partier stod skulder ved skulder for at fortælle, hvad de hver især havde bidraget med til planen, der skal sikre at infrastrukturen de kommende 14 år kommer til at køre på skinner og ad nye veje.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sociale klausuler

For Enhedslisten havde netop uddannelsespladser til lærlinge ifølge Henning Hyllested haft stor betydning for Enhedslisten, der i aftalen har tilsluttet sig aftalerne om udbygningen af den offentlige transport, imens anlæggelsen af nye motorveje ikke bliver med partiets stemmer.

- Det var vigtigt for Enhedslisten at få skrevet ind i aftalen, at der faktisk kom fokus på, at der i forbindelse med de udbud, der kommer, at der her bliver sikret et antal lærlingepladser - at der i forbindelse med udbud bliver skrevet sociale klausuler ind i udbuddet, fortalte Henning Hyllested.

Udvikler anlægsbranchen

Også hos Det Konservative Folkeparti stod udviklingen af fremtidens arbejdsstyrke højt på dagsordenen i forhandlingerne, og her så Niels Flemming Hansen uddannelsen af lærlinge som en vigtig del af et muligt nyt eksporteventyr.

- Der er jo netop en aftale om, at man skal tage nogle elever ind her. Samtidig, så er det jo det, vi ser på Femern i øjeblikket, hvor vi skal til at ansætte 500 elever til at hjælpe til dernede - det er også noget, der er med til at udvikle anlægsbranchen. Og lige når vi kigger på det projekt og andre projekter, der også er beskrevet heri, så er det jo også noget med, at vi får en anlægsbranche, som også bliver så dygtige til at bygge mega-structures, så vi rent faktisk også har nogle varer, vi kan eksportere, blandt andet fra tunnelelement-fabrikken fra Femern, så der er rigtig mange gode arbejdspladser i det her, lød vurderingen fra Niels Flemming Hansen.

Med den brede aftale er der truffet endelig beslutning om igangsættelse af de projekter, der har anlægssstart til og med 2028, og frem til 2028 vil partnere dørte den konkrete igangsættelse af de prioriterede projekter, der er sat i kalenderen fra 2029 til 2035, og det står fast, at det blot kræver et flertal blandt aftaleparterne for at opstarte projekterne i Infrastrukturplan 2035.

rich-media-2
Aftaleparterne stod tæt i Finansministeriets gård den 28. juni ved præsentationen af Infrastrukturplan 2035. Foto: Jakob Tilma

Når vi laver de her store projekter, så skal man også gå ind og tage det ansvar på sig, som virksomheder, at lærlinge får muligheden for at få deres uddannelse i forbindelse med de her store projekter.

Nicolai Wammen (S), Finansminister