Storentreprenøren havde sigte mod et positivt 2020-resultat, men nedskrivninger trækker et stort underskud ned over Barslund.

Fra begyndelsen af 2010'erne og årene frem havde vækstraterne hos Barslund en kraftig hældning op. Men for 2019 røg omsætning under en milliard for første gang i seks år, og et stort underskud på cirka 65 millioner kroner før skat fulgte med.

En bundlinje i rød er desværre også tilfældet for Barslund i regnskabet for 2020. Kigger man på omsætning, lyder den på 652 millioner kroner sidste år. Det er markant lavere end i 2019, men omsætning i det år på 966 millioner kroner er ikke sammenlignelig med 2020.

Der har været frasalg de seneste par år af først Zøllner og dernæst MH Elektric, ligesom strukturændringer blev gennemført sidste år.

"Ændringerne i koncernstrukturen har regnskabsmæssig effekt fra den 1.11.2020. Årsrapportens tal for 2020 indeholder derfor 10 måneder opgjort under den gamle koncernstruktur og 2 måneder opgjort under den nye koncernstruktur, hvorfor tallene for 2020 ikke er sammenlignelige med tallene for 2019 og tidligere, idet sammenligningstal ikke er korrigeret", skriver entreprenøren i ledelsesberetningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Manglende betalingsvilje

På bundlinjen ser det skidt ud for Barslund. Egentlig har 2020 været et overskudsår i sig selv, hvis man ser bort fra nedskrivninger. Sidstnævnte har dog været i et omfang, der sender resultatet ned i et underskud på 240 millioner kroner før skat.

"Samlet set er der i 2020 ekstraordinære nedskrivninger på i alt 266 mio. kr. Alle nedskrivninger kan henføres til dele af arbejde, der er udført uden at koncernens kunder/bygherrer har ønsket at betale herfor. Den primære årsag hertil er uenighed om dokumentation for udført ekstraarbejder, samt en større fejlkalkulation. Der er i 2020 indført nye processer og systemer samt tilført medarbejderressourcer, der betydeligt styrker dokumentationsgrundlaget og dialogen med kunder/bygherrer herom, og som understøtter at lignende større tvister og uenigheder med kunder fremover undgås. Der er i 2020 og frem til regnskabets aflæggelse ikke opstået, eller udsigt til, nye væsentlige tvister", skriver selskabet.

Koncernen forventer en øget omsætning for 2021 samt et positivt resultat, der er på niveau med eller bedre end 2020, når der ikke medregnes afskrivninger.

Barslund A/S er efter ændringerne moderselskab for Barslund AB, Spotland A/S, Spotland AB, Spotland UAB og Shoulders A/S.