Lyt til artiklen:

Den grønne bølge skyller ind over maskinbranchen

00:00
Hastighed: ???x
03:12

Vi har optimeret flådestyringen, effektiviseret den tunge transport og øget investeringer i grønt materiel, lød det fra GSV-direktøren under udlejerens store konference forleden.

At bygge- og anlægsbranchen står bag en betragtelig del af CO2-udledningen herhjemme, er alment kendt. Men branchen er godt i gang med at tage kampen op for en stadig mere grøn og bæredygtig vej. Det gælder blandt andet hos landets største udlejer, GSV, hvor der er meget stor og vedvarende fokus på optimering. Her har man investeret massivt i klimavenligt materiel, fortæller administrerende direktør Dan O. Vorsholt.

- Gennem de seneste 12 måneder er udnyttelsesgraden af GSVs batterigrej steget med mere end 30 procent, og kurven forventes at stige yderligere, fastslog han forleden på en stor konference om "Fremtidens Byggeri" - en konference med 370 deltagere fra branchen, som GSV var arrangør af.

Større el-infrastruktur

For Dan O. Vorsholt er den tilbagevendende konference og store interesse fra branchens beslutningstagere et bevis på, at industrien ønsker at stå sammen om at løse klimaudfordringer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Som landets største udlejer har vi indflydelse på, hvad der driver de maskiner, som bygger det nye Danmark. Vi investerer massivt i el, batteri og HVO-materiel i disse år, men vi er afhængige af politisk fokus på klimavenlige anlægsmaskiner og øget efterspørgsel hos entreprenørerne, bygherrerne og arkitekterne, hvis vi skal nå klimamålsætningerne. Og så er det nødvendigt, at man sikrer en større el-infrastruktur på byggepladserne, sagde han under konferencen.

CO2-dokumentation

Derudover ser GSV også et potentiale i den øgede digitalisering, som mindsker spild og tomgang til gavn for effektiviteten i byggeriet og klimaet.

Han tilføjede desuden, at GSV i øjeblikket arbejder på en løsning, hvor udlejeren kan dokumentere kundernes CO2-påvirkning, når de lejer materiel. Det er blandt andet et tiltag, der bliver brug for, hvis man som entreprenør vil byde ind på opgaver for Vejdirektoratet.

- Fremover vil vi hæve barren for klimakrav til de entreprenører, der vil udføre opgaver for os. For eksempel bliver der krav om CO2-bogføring, fortalte direktør Jens Holmboe fra Vejdirektoratet på konferencen.

Deleøkonomien kommer

Men en bæredygtig byggeplads handler ikke kun om eldrevne maskiner og bæredygtige byggematerialer. Det handler også om overblik, strømlinede processer, mindre spildtid og meget mindre tomgang. De senere års digitale udvikling giver også mulighed for at mindske antallet af maskiner på byggepladsen.

- Med de nye digitale muligheder vi har, så kan vi i højere grad optimere planlægningen og se, når en maskine ikke bruges. Det betyder også, at vi på sigt skal bruge færre maskiner, fordi vi kan udnytte dem bedre. På den måde kan entreprenørerne spare penge, maskinen kan skifte byggeplads hurtigere, og vi, som udlejer kan sikre en effektiv udnyttelse af den samlede maskinpark. Vi tror jo på, at det skal betale sig at leje frem for at eje - fordi færre maskiner betyder mindre ressourceforbrug. Måske de næste år vil vise, at deleøkonomien også har indfundet sig i bygge- og anlægsbranchen, siger Dan O. Vorsholt.