Lyt til artiklen:

Regeringen vil afskaffe klagemuligheden over Lynetteholm

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Regeringen vil sætte klagemuligheden over Lynnetteholm ud af spil for at undgå forsinkelser.

Der bliver sandsynligvis ingen klager fra borgere og organisationer over kæmpeprojektet med anlæggelsen af Lynnetteholm i København. Regeringen har nemlig sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring, der vil afskaffe muligheden for at klage over anlægsprojektet til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det skriver Byrummonitor.

Ifølge udkastet afskæres otte loves klageinstanser herunder byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om forurenet jord samt lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Forsinkes projektet, vil afskæringen af klageadgangene forlænges.

Et bredt flertal i Folketinget står bag anlægsloven for byudviklingsprojektet, og da det blev vedtaget, fik transportminister Benny Engelbrecht hjemmel til at indskrænke klageadgangen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med loven siger et meget bredt flertal i Folketinget, at en klage med opsættende virkning i forhold til store anlægsprojekters komplekse tidsplan indebærer en for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser. Folketinget er den endegyldige demokratiske instans i Danmark, og et nyt flertal kan til enhver tid ændre lovgivningen, skriver Benny Engelbrecht i en mail til Byrummonitor.

Der er høringsfrist for forslaget den 29. september, og ikrafttrædelsesdatoen er den 6. oktober.