Lyt til artiklen:

Pankas nedbringer lugtgener fra skorstenen på asfaltværk i Allerød

00:00
Hastighed: ???x
04:38

Pankas har reduceret lugtgener fra skorstenen på deres asfaltværk, så de nu ligger under grænseværdierne, og overholder kravene i miljøgodkendelsen. Talsperson for en gruppe borgere i Allerød, der er generet af lugten, appellerer til, at Pankas på eget initiativ iværksætter tiltag mod lugt fra lastningsområdet.

Der har mildest talt været sure miner i Allerød, efter Pankas etablerede sit nye asfaltværk i kommunen. Lugtgener fra fabrikken har været så voldsomme, at naboerne har indgivet massive klager, hvilket har afstedkommet et skærpet tilsyn af asfaltværket.

Nu har virksomheden ved hjælp af en række tiltag, der beløber sig til 11 millioner kroner, reduceret lugtgenerne fra skorstenen, så de nu ligger under grænseværdierne og overholder kravene i miljøgodkendelsen.

Jeg tror, at hvis Pankas på eget initiativ kommer i mål med den sidste del, så er vi nået så langt, vi kan komme. Så kan vi alle komme videre.

Thomas Frisch, byrådskandidat i Allerød og talsperson for facebookgruppen "Farremosens erhvervsområde - En grøn kommune går i sort"

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det fremgår af et faktaark, som Pankas har offentliggjort på sin hjemmeside.

Heri refererer de til en rapport, som er udarbejdet af Force Technology, hvor man kan læse, at procentandelen for sikre observationer af asfaltlugt er 5,1 ved afstanden 380 meter og 3,2 ved afstanden 450 meter, hvilket ligger under grænseværdien på 10 procent.

Allerød Kommune har bedt Teknologisk Institut om at foretage en faglig vurdering af rapporten fra Force Technology, og de blåstempler rapporten og konkluderer, at der er sket en signifikant reduktion af lugt fra anlægget. Det bekræfter Allerød Kommunes presseafdeling.

I rapporten fra Force Technology lyder det, at tallene er "overbevisende lave," og at påbuddet fra kommunen er dokumenteret overholdt.

- Det skal også bemærkes, at kommunens påbud om, at der ikke må være mere end 10 procent sikre lugtobservationer i afstanden fra 380 til 450 meter, ifølge standarden defineres som ingen lugt, og det er en lugtpåvirkning, som er meget langt under det, der normalt vil blive vurderet til at være en væsentlig lugtgene, som er kravet i miljøgodkendelsen, står der i rapportens konklusion.

David Bredahl, der er teknisk chef i Pankas, siger, at asfaltvirksomheden har gjort meget, og asfaltværkets konstruktion er mere avanceret end noget andet, han kender til.

- Det er ret unikt. Hele konstruktionen, hvor man kapsler fabrikken ind, laver sug over stort set det hele og kører luften gennem forskellige filtre, er en ny opfindelse. Det er ikke noget, du finder andre steder i Danmark i al fald, siger han.

Appellerer til at komme helt i mål

Vrede borgere fra Allerød, der var generet af lugt fra fabrikken, gik i sin tid sammen om et virtuelt fællesskab på Facebook, hvor man har diskuteret asfaltværkets placering og hele forløbet, efter det blev taget i brug, og lugtgenerne opstod. Gruppen hedder "Farremosens erhvervsområde - En grøn kommune går i sort" og har over 1600 medlemmer.

Her er Thomas Frisch talsperson, og han er glad for, at lugtgenerne er blevet reduceret, men appellerer samtidig til, at Pankas kommer helt i mål, og får inddæmmet de såkaldte diffuse kilder - altså omkringliggende lugt, der eksempelvis opstår, når asfalt fra fabrikken lastes.

- Det ville klæde Pankas at inddæmme det areal, hvor asfalten lastes af egen fri vilje, uden at kommunen behøver at gribe ind, eller vi behøver at demonstrere mere, siger Thomas Frisch, der også stiller op til byrådet i Allerød for Konservative.

Han mener stadig, at placeringen af asfaltværket var forkert, og var det lovmæssigt muligt at arbejde for at flytte værket, ville han have gjort det.

- Men det er det ikke, så det må blive på "tålt ophold." Jeg tror, at hvis Pankas på eget initiativ kommer i mål med den sidste del - inddæmmelsen af de diffuse kilder - så er vi nået så langt, vi kan komme. Så kan vi alle komme videre, slutter Thomas Frisch.

Der er dog ikke umiddelbart yderligere initiativer på vej fra Pankas. Anlægget omkring lastningsområdet, som det er i dag, skulle være tilstrækkeligt i forhold til at inddæmme lugtgener, mener David Bredahl.

- Thomas Frisch har ret i, at det er en mulighed, men lige nu, er det ikke et issue, som vi vil kigge nærmere på. Det er ikke så simpelt at bygge en hal, som kan rumme en stor, fireakslet sættevogn, og som det er nu, overholder vi alle de vilkår, vi skal, siger han og fortsætter:

- Men vi skal selvfølgelig overholde de krav, der er i vores miljøgodkendelse, og hvis den sidste måling mod al forventning resulterer i, at vi falder udenfor de gennemsnitlige værdier, så er det nogle justeringer af luftflowet, der må kigges på.

Ikke slut endnu

Hele sagen er ikke afsluttet, før den sidste måling er foretaget. Den skal primært undersøge lugtafkast fra de føromtalte diffuse kilder.

Pankas har indtil den 18. november til at fremlægge et fagligt utvivlsomt grundlag for en vurdering af om kommunens påbud er overholdt. Force Technology afventer de rigtige meteorlogiske forhold, der skal være til stede, når målingen foretages.