Lyt til artiklen:

Kastellet klar til næste 100 års-hændelse

00:00
Hastighed: ???x
03:47

Arkil har fremtidssikret det næsten 400 år gamle fæstningsanlæg i København med nyt regnvands-, spildevands- og fjernvarme-net.

KØBENHAVN: En helt ny pumpestation med blandt andet tre særlige "skybrudspumper" er etableret under jorden ved Kommandantgården i Kastellet i København. Det er med til at fremtidssikre det stjerneformede fæstningsværk mod truende ødelæggelser i forbindelse med ekstrem nedbør.

- Vi har med styret underboring ført tre stk. Ø710 afvandingsledninger et par hundrede meter ud i havnebassinet, så man i tilfælde af voldsomt skybrud kan komme af med faretruende vandmasser fra Kastellet. Det er solide pumper med Ø 710, så der kan hurtigt afvandes, fortæller projektchef Michael Pinderup Nielsen fra Arkil, som tilføjer, at de tre pumper hver kan håndtere omkring en kubikmeter vand i sekundet, så det fredede fortidsminde - som blev igangsat efter ordre fra Christian IV i 1624 - fremover er sikret mod ødelæggelser.

rich-media-1
Projektchef Michael Pinderup Nielsen fra Arkil. Foto: Torben Jastram.

Vi har med styret underboring ført tre stk. Ø710 afvandingsledninger et par hundrede meter ud i havnebassinet ...

Projektchef Michael Pinderup Nielsen, Arkil A/S

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mest egenproduktion

Projektchefen har stået i spidsen for projektet siden projektstart i september 2019, hvor der løbende har været 25-35 personer tilknyttet projektet.

rich-media-3
Pumpestationen med blandt andet tre særlige "skybrudspumper" er etableret under jorden ved Kommandantgården. Foto: Arkil A/S.

- Det meste har vi lavet i egenproduktion hos Arkil, men der har undervejs også været en række underentreprenører tilknyttet, for eksempel maler, tømrer, murer, vvs'er, blikkenslager og ikke mindst brolæggere, siger han til Maskinteknik.

De tre pumper er udelukkende anlagt som en ekstra sikring i tilfælde af voldsom nedbør. Helt almindeligt nedbørsvejr klares med det almindelige pumpeanlæg, som afvander området ud i offentlig kloak.

Nyt vandreservoir

Efter to voldsomme skybrudshændelser med efterfølgende oversvømmelser i henholdsvis 2011 og 2014 blev det besluttet at sikre det gamle fæstningsværk mod de truende vandmasser. Det har Arkil i hovedentreprise for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejdet på siden 2019, og om få måneder har entreprenøren fuldendt opgaven. Dermed kan Kastellet kan se frem mod en mere tryg fremtid - trods forøgede nedbørsmængder.

rich-media-5
Der er blandt andet etableret nyt regnvandsnet samt vandreservoir ved Kirkepladsen. Foto: Arkil A/S.

- Sammen med det opfattende kloakprojekt har vi etableret et stort vandreservoir under Kirkepladsen, og vi har renoveret fjernvarmeanlægget, så vi efterhånden kun mangler at reetablere det sidste af belægningen. I alt skal vi lægge 29.000 kvadratmeter belægning, der primært drejer sig om brosten, chaussesten og knoldebro, fastslår projektchefen.

rich-media-6
Mange dynger med brosten flere steder i området vidner om, at belægningsarbejdet i sig selv har været lidt af et logistisk puslespil. Foto: Torben Jastram.

Hjælp fra arkæologer

Mange dynger med brosten flere steder i området vidner om, at belægningsarbejdet i sig selv har været lidt af et logistisk puslespil.

- Det er jo et nationalt klenodie, vi arbejder med, og derfor er det vigtigt, at vi lægger brostenene samme steder, som vi har taget dem op, fortæller han.

To arkæologer har været tilknyttet projektet sammen med Arkil, og ifølge Michael Pinderup Nielsen har samarbejdet været fortrinligt.

- Vi har ikke gjort store arkæologiske fund, som har forsinket projektet i mange måneder. Men undervejs er vi da stødt på en hel del, som arkæologerne har fortalt historien om - beklædningsgenstande, træstamme-kloakker og den slags, siger han.

Ikke kortlagte ledninger

Alligevel har der været en række udfordringer undervejs i projektet, som heldigvis er blevet løst fint undervejs. Kastellet benyttes stadigvæk som kaserne, ligesom det også er en yndet turistattraktion. Arbejdet med skybrudssikring skal udføres, så det stadigvæk er muligt at gå tur på voldene og se på de gamle bygninger.

rich-media-7
Foto: Arkil A/S.

- Det er jo et specielt sted, hvor man skal passe på omgivelserne. Samtidig er det en større arbejdsplads, og dertil skal lægges de rigtig mange turister som hver eneste dag besøger stedet. Desuden skal vi i gravearbejdet tage højde for, at vi kan støde på ikke-kortlagte ledninger, som er etableret gennem årene. Men det hele er lykkedes, så vi er meget tilfredse, siger Michael Pinderup Nielsen til Maskinteknik.