Lyt til artiklen:

Underboring med store dimensioner

00:00
Hastighed: ???x
03:27

To Ø710-vandledninger etableres mellem det gamle vandværk i Lejre og HOFORs kommende nye, moderne vandværk "Værket ved Gevninge".

Entreprenørfirmaet Nordkysten har netop taget hul på en omfattende hovedentreprise for Hovedstadsområdets forsyningsselskab, HOFOR, i Lejre Kommune, der omhandler etablering af to parallelle Ø710-vandledninger over en strækning på 2,8 km. Hovedledningerne skal forbinde det gamle vandværk i Lejre med et nyt og moderne vandværk i Gevninge. Det sker som led i HOFORs plan om at nybygge og renovere selskabets vandværker for at blødgøre kundernes drikkevand til gavn for både miljøet og forbrugernes pengepunge.

Ledningsanlægget skal primært etableres ved styret underboring. Rørene kommer i mindre stykker, men bliver svejset sammen til længder på op til 450 m. De store og tunge rør er vanskelige at håndtere, og Nordkysten samarbejder med Jacob Post A/S, der leverer en specialmaskine til styret underboring med en rørdiameter på op til Ø 1200 mm. Det er en Prime Drilling PD 60/33 RP, der vejer 21 t.

rich-media-1
Ledningsanlægget skal primært etableres ved styret underboring. Rørene kommer i mindre stykker, men bliver svejset sammen til længder på op til 450 m. Foto: Nordkysten.

På mindre strækninger udfører Nordkysten traditionelt gravearbejde. Det gør man for eksempel ved Holbækmotorvejen, hvor tracéet går under en bro. Her skal ledningen gennem et Ø900-foringsrør i beton, som sikrer, at broens fundament er stabilt, hvis der skulle opstå lækager på de nye vandrør.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fredede dyr og oldtidsfund

En del af det område, hvor vandledningerne skal lægges, er nationalpark med sårbar natur; fredede dyr samt særlige planter og træer. Desuden har området mange oldtidsfund i jorden, som ikke må blive beskadiget. Skjoldungestien, en 40 km vandrerute, går gennem det historiske landskab, og det er en populær rute for naturentusiaster og motionister, som der også ønskes at tage hensyn til.

- Jeg vil kalde det for et specialistprojekt på grund af de mange særlige hensyn og ubekendte faktorer. For at være en god samarbejdspartner for bygherre skal vi tage højde for disse ting og foretage afværgeforanstaltninger, uden at det går ud over kvaliteten af vores arbejde eller tidsplanen, siger Nordkystens direktør Frank Schou Kruse.

Nordkysten er i tæt dialog med myndighederne for at tilpasse ruten, så arbejdet hverken går ud over miljøet eller de arkæologiske genstande. Man har for eksempel undersøgt området sammen med Roskilde Museum for at kortlægge de arkæologiske interesser. Desuden har det været et vigtigt arbejde at kommunikere til borgerne i området om projektet, så de ved, hvor de i en periode ikke kan færdes.

Risikovurderinger og foranstaltninger

Det er vigtigt for HOFOR at have en procedure for alle tænkelige situationer, der kan opstå i området, forklarer Ole Ambrosius, der er projektleder for HOFOR. Derfor har han brugt meget tid sammen med Nordkysten på at lave risikoanalyser og beredskabsplaner.

- Nordkysten har erfaring med komplicerede opgaver som denne, og de har desuden kendskab til de lokale forhold. Begge dele er vigtige aspekter, som vi lægger stor vægt på, når vi indgår samarbejde med vores entreprenører på denne type anlægsprojekter, siger han.

rich-media-2
Klar til at lægge rør ud, der opsamler mudderet, hvis der skulle ske et blow up tæt på for eksempel et vandløb. Foto: Nordkysten.

Når man laver styret underboring kan der sprøjte mudder op fra underjorden, såkaldt blow up, og det ønsker man ikke i områder med sårbar natur. Her er Nordkysten klar til at lægge rør ud, der opsamler mudderet, hvis der skulle ske et blow up tæt på for eksempel et vandløb. Det er et eksempel på de mange afværgeforanstaltninger, som Nordkysten har foretaget.