Lyt til artiklen:

Store projekter kræver dialog

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Kingo Karlsen er kommet godt fra start med Danmarkshistoriens største nedrivning af boligmasse i Brøndby Strand, men det er en speciel opgave at arbejde midt i et boligkvarter.

I foråret 2021 begyndte Kingo Karlsen det store arbejde med at nedtage fem ikoniske boligblokke i Brøndby Strand element for element. På grund af store forekomster af PCB i bygningerne kunne etageejendommene ikke længere benyttes til beboelse, men de store forekomster af netop PCB betyder også, at bygningerne ikke kan nedrives på normal vis - ikke mindst fordi der stadig bor naboer tæt op ad betonkonstruktionerne.

rich-media-1
Med gravemaskine adskilles elementerne før tårnkranen løfter dem mod jorden. Foto: Kingo Karlsen

- Hvert evige og eneste element skal hejses ned, og først i det øjeblik vi har anhugget elementet med tårnkranen og kæder, først der må vi frigøre med elementstøtter og banke de sidste betonlåse over som er fastgjort til de sammenkoblede dæk, og først der hejser vi et element ned på jorden, så kranen kan komme retur og være klar til det næste element.

Danmarks største nedrivning af boligmasse

Se også:

Danmarks største nedrivning af boligmasse

- Element, for element, for element - indtil en etage er ryddet. Så fjerner vi stilladset og fortsætter vi med næste etage, forklarer Nico Jørgensen, afdelingsleder i Kingo Karlsen.

Støvet bindes

Arbejdet med nedtagningen sker med en 20 tons tårnkran fra Comansa, der med en udlægger på 60 meter kan løfte elementer på op til godt 10 tons ned ad gangen. Hele bygningen er pakket ind i plastik for at hindre støv i at brede sig til de beboede naboejendomme, og en 25 meters sikkerhedszone sørger for, at ingen kan blive ramt af nedfald fra nedtagningen. Når elementerne er på jorden fortsætter, den møjsommelige opgave med at sikre omgivelserne mod støv som kan indeholde PCB, og der er stor fokus på detaljen for at overholde de strikse krav og bevågenheden fra lokalområdet.

rich-media-3
Alle elementer børste af og spules over før de køres mod RGS på Vindmøllevej. Foto: Jakob Tilma

Elementerne køres fra Brøndby Strand til RGS Nordic på Amager. Her bakkes lastbilen ind og bliver losset af en gummiged. Derefter skilles facadepladerne ad med en gravemaskine, så man fjerner isoleringen og kun har den "rene" beton tilbage. På grund af det giftige støv foregår alt i en aflukket hal, og også folkene der arbejder med opgaven, er godt beskyttet. For det kan ikke undgås at det støver når elementerne herefter nedknuses af en stor gravemaskine med betonsaks.

- Det bliver knust ned i håndterbare stykker, helt ned i småtterier, og så bliver det losset på et skib, sejlet til Holland og gennemgår en termiske behandling, og er rent, siger Nico Jørgensen og forklarer, at når den knuste beton har været igennem en 1000 grader varm ovn, er al giften væk, og materialet kan derpå danne grundlag for nye byggerier. En genbrugsproces Kingo Karlsen er meget stolte over at deltage i.

Stor opmærksomhed

Da Kingo Karlsen vandt entreprisen med Danmarks største nedbrydning, vidste man godt, det ville give opmærksomhed fra nære interessenter på projektet, men også fra omverdenen, og det kræver tilvænning.

- Det er noget man skal vænne sig til, men vi er også klar over det pres, det er, og vi er også klar over, at den opmærksomhed gør, at vi er nødt til at være på stikkerne hver eneste dag, med sikkerhed og arbejdsmiljø - så sagerne er i orden, lyder det tilfreds fra Nico Jørgensen.

rich-media-4
Kingo Karlsen har monteret støjmålere på nabobygningerne. Foto: Jakob Tilma

Den store opmærksomhed betyder også, at Kingo Karlsen i projektet arbejder med en stor grad af dialog, og for at sikre, at så mange som muligt er tilfredse, har man i forbindelse med nedtagningen oprettet en projektgruppe med projektlederne fra bygherren og bygherre-rådgiver, hvor der er et tæt samarbejde omkring, hvordan udfordringer som eksempelvis klager skal håndteres.