Lyt til artiklen:

Dansand investerer stort i data

00:00
Hastighed: ???x
03:25

Cloudbaseret softwareløsning skal bidrage til en mere effektiv produktion hos Dansand.

For mere end 20 år siden traf man hos Dansand, som årligt producerer omtrent 380.000 tons forædlet kvartssand til blandt andre industrien og byggebranchen såvel som private forbrugere, en strategisk beslutning om at digitalisere så mange processer i virksomheden som muligt.

Derfor har sandspecialisten løbende blandt andet implementeret fuldautomatiske sækkelinjer, ubemandede udlæsningsanlæg og digital styring af de produktionsanlæg, hvor kvartssand vaskes og tørres.

Nu er virksomheden kommet til næste store digitale skridt i den udvikling, idet man i øjeblikket er i gang med at implementere en cloudbaseret softwareløsning Opticloud fra Optipeople.

Den skal dels benyttes til at indsamle og analysere produktionsdata med henblik på at optimere processer og effektivisere produktionen og dels skal digitaliseringen imødegå den aktuelle udfordring med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

rich-media-1
Dansand er til stede i næsten 3000 byggemarkeder over hele Europa, og cirka halvdelen af omsætningen eksporteres til en række nærmarkeder - herunder Tyskland, Holland, Belgien, Norge, Sverige og England. Foto: Dansand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- En af vores største aktuelle udfordringer er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor investerer vi kontinuerligt i at digitalisere og automatisere produktionen, så manglen på arbejdskraft ikke skal stå i vejen for, at vi kan indfri vores ambitioner, fortæller produktionschef hos Dansand, Søren Torp Madsen og tilføjer:

- Og her ser vi et rigtig stort uforløst potentiale i at indsamle og måle på data for at se, hvordan vi kan forbedre produktionsflowet og udnytte vores kapacitet i højere grad. Af den grund har vi investeret i en cloudbaseret softwareløsning - Opticloud - som vi i første omgang har koblet på vores tre maskinlinjer, der håndterer omkring 3,5 millioner sandsække om året og yderligere en maskinlinje med bigbags. På den måde håber vi på at kunne udnytte tiden endnu bedre, undgå dyre overarbejdstimer og i mindre grad have maskinerne til at køre i weekenden.

Flere muligheder

I forbindelse med implementeringen af Opticloud er maskinlinjerne blevet forsynet med sensorer, som registrerer stop i Opticloud-platformen, mens det er operatørerne ved maskinerne, der registrer årsagerne til de enkelte stop.

- Med Opticloud er det muligt at få både overblik og indblik i maskinlinjernes effektivitet. Når et stop registreres, og operatøren angiver en stopårsag, bliver det automatisk samlet i Opticloud-platformen, hvor Dansand derfor kan kigge ind i specifikke stopårsager. Herudover bliver der også automatisk genereret en rapport via værktøjet Power BI, som giver et mere overordnet billede af maskinernes performance og udnyttelse, forklarer product manager hos Optipeople, Morten Pradsgaard.

Indtil nu har Dansand benyttet Opticloud til primært at måle på oppetiden, mens man nu er i gang med næste skridt, som er at registrere stopårsager, når maskinlinjerne går i stå.

rich-media-2
Hos Dansand har man implementeret Opticloud på tre maskinlinjer, der håndterer omtrent 3,5 millioner sandsække årligt samt yderligere en maskinlinje, som håndterer bigbags. Foto: Dansand.

- Det tager tid at få et digitaliseringsprojekt for alvor integreret i en virksomhed, og derfor har det for os også foregået over etaper. I øjeblikket arbejder vi derfor med at få medarbejdere sat godt ind i systemet, så vi får indhentet al den data, som vi kan. Det gør vi blandt andet ved at holde tavlemøder, hvor vi snakker om rapporterne fra Opticloud-platformen, og på den måde sikrer vi os også, at vi aktivt i dagligdagen bruger systemets data, forklarer Søren Torp Madsen, som tilføjer:

- Næste step for os er at begynde at bruge data til løbende større forbedringer af processer, mens vi også vil benytte data til at træffe beslutninger om investeringer, når en maskine helt eller delvist skal udskiftes. Det er nemlig med til at sikre, at vi går med de rigtige investeringer.