Lyt til artiklen:

Nedskæringer i nedrivningspuljen bekymrer DM&E

00:00
Hastighed: ???x
02:23

Nedskæringer i nedrivningspuljen kan føre til, at forhold som miljøscreening og kortlægning af miljøfarlige stoffer vil blive nedprioriteret. Det vil resultere i en dårligere affaldssortering, mener DM&E.

I regeringens forslag til næste års finanslov skal der skæres i nedrivningspuljen. Det vækker bekymring hos brancheorganisationen Danske Maskinstationer og Entreprenører, fordi man frygter, at nedskæringerne øger risikoen for, at forhold som miljøscreening og kortlægning af miljøfarlige stoffer vil blive nedprioriteret.

Det vil føre til dårligere affaldssortering og kan i værste tilfælde have den konsekvens, at flere materialer, der indeholder farlige stoffer som for eksempel asbest eller PCB , ender i en markvej fremfor på den korrekte modtagerstation.

- Der kan spares mange penge ved at udlade miljøscreeningen og miljøkortlægningen i et nedrivningsprojekt. Det kan potentielt resultere i, at eksempelvis afrensning af forurenet maling ikke bliver udført, siger Sebastian Ravn, chefkonsulent for DM&E Entreprenør.

Mindre genbrug betyder større CO2-aftryk

Nedrivningsklare bygninger er en vigtig brik i cirkulær økonomi. Når vi genbruger færre byggematerialer, efterlader det et negativt aftryk på miljøet. CO2-aftrykket forbundet med produktionen af nye byggematerialer er nemlig betydeligt større end ved at anvende genbrugsmaterialer. Men for at få værdi af materialerne skal nedbrydningen foretages selektivt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Denne proces er pt. mere økonomisk tung end den traditionelle nedrivningsproces. Ved at skære i nedrivningspuljen, frygter vi, at fokus forsvinder fra den selektive nedrivning, da omkostningerne naturligt vil komme til at vægte højere, siger Sebastian Ravn.

Skyld i tusindvis af dødsfald

I et nedrivningsprojekt er det vigtigt at have styr på de miljøfarlige stoffer. Udføres miljøscreeningen ikke i et nedrivningsprojekt, kan det medvirke til et dårligt arbejdsmiljø og alvorlige sygdomme.

- Vi får mere og mere viden om farlige stoffer som PCB og asbest, som er blevet anvendt i hele verden, og ikke mindst i byggematerialer. Det skønnes at være skyld i over 30.000 dødsfald årligt alene i EU-landene. Ét fiber er nok til, at du kan begynde at danne lungehindekræft, fastslår Sebastian Ravn.

Derfor appellerer DM&E til, at nedrivningspuljen holdes på et niveau, hvor kvantiteten ikke overskygger kvaliteten.