Lyt til artiklen:

Grundvand tæmmes ved sommerhus-kloakering

00:00
Hastighed: ???x
03:04

Aarsleff A/S udfører i disse år et omfattende kloakeringsprojekt i Odsherred, hvor højtliggende grundvand i store mængder skal bortpumpes i forbindelse med anlægsarbejdet.

VIG: En 26-tons konpakt Liebherr gravemaskine fylder godt op på den lille sommerhusvej ud for Vig, hvor Aarsleff arbejder med kloakering i et kystnært sommerhusområde.

- Det er en stor maskine på så lille en vej, men det er nødvendigt for at kunne håndtere opgaven, fortæller entrepriseleder Jesper Engvang, Aarsleff A/S, til Maskinteknik, da vi en grå og småkold novemberdag besøger projektet.

Det er en stor maskine på så lille en vej, men det er nødvendigt for at kunne håndtere opgaven.

Entrepriseleder Jesper Engvang, Aarsleff A/S

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ud over den store CAT tæller maskinparken også en række mindre gravemaskiner, som blandt andet bruges ved etablering af de mange skelbrønde.

Inden projektet gik i gang i begyndelsen af efteråret, var det nødvendigt at beskære træer og øvrig beplantning grundigt, så der var plads til store maskiner og biler på de små stikveje.

Seksårig partneringaftale

Odsherred Kommune er landets største sommerhuskommune, og mange af fritidshusene får i disse år indlagt offentlig kloak. I øjeblikket er Aarsleff i en parteringaftale med Odsherred Forsyning i gang med et seksårigt projekt, hvor 2.000 sommerhus samt en landsby bliver kloakeret.

Omkring 35 timelønnede fra Aarsleff er beskæftiget med etablering af hovedsystemet bestående af ledningsnet, pumpestationer samt skelbrønde ved omkring 400 grunde om året. Desuden har man undervejs haft hjælp til styret underboring fra Aarsleffs datterselskab, Entreprenørfirmaet Østergaard.

- Den igangværende etape omfatter Vig Lyng og Ellinge Lyng med samlet 1.180 sommerhuse. Her etablerer vi 23 kilometer kloakledning, lokale trykledninger samt 48 pumpestationer, siger senior projektleder ved Odsherred Forsyning, Maj-Britt Greve.

rich-media-2
Der etableres en skelbrønd ved hver enkel grund. Foto: Torben Jastram.

Vand 80 cm under jorden

Hun fortæller videre, at en af de helt store udfordringer i den igangværende fase er, at grundvandet så tæt ved kysten står rigtig højt, og derfor skal det sænkes, så entreprenøren kan arbejde i jorden.

- Vi skal pumpe rigtig meget grundvand væk. Beregninger har vist, at det kan blive helt op til 1,7 millioner kubikmeter i løbet af de tre år, siger hun til Maskinteknik.

rich-media-3
Senior projektleder Maj-Britt Greve fra Odsherred Forsyning står her ved en af de vakuumpumper, som bruges til opsugning af grundvand. Foto. Torben Jastram.

Tættest ved kysten er vandet blot 80 cm under jordoverfladen.

- Og da vi skal grave helt ned til 3 meter nogle steder, siger det sig selv, at vi skal håndtere en del grundvand, tilføjer Jesper Engvang.

Filtreres og iltes

Grundvandssænkningen foregår ved, at man med sugespidser og et vakuumanlæg suger grundvandet op fra en lang række nøglepositioner. Derfra transporteres vandet til et mobilt renseanlæg, hvor et sandfilter sørger for at udskille jern, og derefter iltes vandet, inden det pumpes videre ud i Sejerø Bugt.

Arbejdet i denne fase gik i gang tidligere på efteråret, og det forventes afsluttet sidst på foråret 2024. Kloakeringen foregår hele året, men dog med pause i højsæsonen juli og august.

Når hovedsystemet er færdigt, er det op til de enkelte grundejere at få tilsluttet deres huse til ledningen, så der venter masser af opgaver til de lokale vvs- og kloak-firmaer.

rich-media-4
Foto: Torben Jastram.