Lyt til artiklen:

Fart på havneudvidelse i Vordingborg

00:00
Hastighed: ???x
01:55

M.J. Eriksson har modtaget 80.000 tons sten på kajen i Vordingborg, hvoraf størstedelen er læsset på dumpere og kørt ud til indbygning på dæmningen.

Der er godt gang i entreprenørmaskinerne på kajen i Vordingborg Havn. M.J. Eriksson er nemlig i fuld sving med at udvide havnen. Den skal vokse med 200.000 kvadratmeter. Et arbejde, der har pågået siden 2015.

De første etaper af udvidelsen med blandt andet uddybning af sejlrende, udvidelse af havnearealet og forlængelse af kajen er afsluttet. M.J. Eriksson er nu i gang med 4. etape af projektet.

- Arbejdet med modtagelse og udlægning af sten i dæmningen har pågået siden ultimo oktober, og vi har pt. modtaget cirka 80.000 tons sten på kajarealerne, hvor størstedelen er læsset på dumpere og kørt direkte ud til indbygning på dæmningen. Herudover er vores søsterselskab KW Betonteknik i gang med armeringsarbejdet på den betonplade, som skal bære dæmningen ved krydsning af to eksisterende trykledninger fra Vordingborg Forsyning, fortæller Dennis Laursen, der er projektchef på den store anlægsopgave.

Går arbejdet fortsat som planlagt, er stenene i dæmningen færdigudlagt ved udgangen af 2021, hvorefter der er en måneds arbejde i at lægge dækstenene på ydersiden i korrekt formation.

rich-media-1
M.J. Eriksson arbejder for fulde gardiner på 4. etape af havneudvidelsen i Vordingborg. Foto: M.J. Eriksson.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores funderingsafdeling opstarter herefter spunsarbejdet med tætningsspunsen i dæmningen i starten af februar, og vi forventer at opstarte tømning af vand fra depotarealet i løbet af marts eller april måned, siger Dennis Laursen.

M.J. Eriksson forventer at få miljøgodkendelsen til modtagelse af de godt 2,1 millioner tons jord, som man skal bruge til udvidelsen, inden jul. De første 75.000 kvadratmeter nyt havneareal inklusiv 160 meter færdigt kajanlæg afleveres efter planen i sommeren 2023.

Norrecco og Sweco er samarbejdspartnere på projektet.