Lyt til artiklen:

Juvre Dige på Rømø forstærkes

00:00
Hastighed: ???x
01:30

Abonnementsartikel

Jakobsen & Blindkilde skal forstærke Juvre Dige på Rømø. Arbejdet går i gang til marts.

Rømø ligger midt i Vadehavet med tidevandets daglige påvirkning af landskabet og stormenes slid på kyststrækningerne. Juvre Dige, der ligger på den nordlige del af Rømø ved Flyvevåbnets område, er konstant udfordret af naturens luner, og i lyset af klimaforandringerne skal diget nu forstærkes, så området bag diget sikres mod indtrængende vand fra havet. Den opgave har Jakobsen & Blindkilde, der er ejet af NCC, taget på sig.

- Vi er netop specialister inden for naturgenopretning og klimaløsninger, så ordren med Juvre Dige Nord rammer vores kompetencer perfekt. Vi ser faktisk en stigende efterspørgsel på klimaløsninger, der skal bidrage til at sikre landområder og byer mod indtrængende vand, siger projektleder Ole Sejbjerg fra Jakobsen & Blindkilde.

Projektet, der udføres i samarbejde med rådgivende ingeniører fra Fuldendt, går overordnet ud på at opgrave, transportere og indbygge sand og klæg i diget. I opgaven indgår et naturprojekt, der indebærer etablering af en sø på markerne nord for Katastrofevej. Sand og klæg, der graves op fra søen, bruges til forstærkning af diget.

Ordren indeholder desuden renovering af betonen på den nærliggende sluse og anlæggelse af en 2,5 kilometer lang asfaltvej. Til sidst skal der igen sås græs på hele diget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Arbejdet udføres fra marts til august i år for Juvre Digelag, og ordren er på cirka seks millioner kroner.