Lyt til artiklen:

Pesticidforbruget på danske golfbaner på stabilt lavt niveau

00:00
Hastighed: ???x
01:29

Abonnementsartikel

Miljøstyrelsens data på baggrund af indberetninger fra golfbanerne viser, at forbruget og belastningen ligger på stort set samme niveau som året før.

På golfbanerne forekommer både ukrudt, insekter og svampesygdomme, som ofte ønskes bekæmpet for at opnå en tilfredsstillende kvalitet på golfbanerne. Hvert år anvender hovedparten af golfbanerne pesticider til denne bekæmpelse. Med henblik på at reducere pesticidanvendelsen og pesticidbelastningen på danske golfbaner og for at øge implementeringen af IPM, er der fastsat regler om maksimale belastningslofter på golfbanerne. Reglerne fremgår af 'Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner' og her fremgår det også, at golfbaner årligt skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Opgørelse af pesticidforbruget i 2020

Miljøstyrelsen har på baggrund af indberetningerne for 2020 opgjort det samlede pesticidforbrug og den samlede pesticidbelastning. Resultatet ses i figuren nedenfor, hvor man også kan se tilsvarende tal tilbage til 2013. Både forbrug og belastning faldt støt fra 2013 til 2019. I 2020 ligger både forbrug og belastning på samme niveau som i 2019.

Reglerne fremgår af 'Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner' og her fremgår det også, at golfbaner årligt skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce