Lyt til artiklen:

Juraen på plads: Østjysk motorvej skal udvides

00:00
Hastighed: ???x
01:53

Abonnementsartikel

Folketinger har torsdag tredjebehandlet og vedtaget den anlægslov, som blandt andet vil betyde en udbygning af E45 mellem Vejle og Skanderborg.

Dele af den politiske aftale "Infrastrukturplan 2035" fra sommeren 2021 blev i dag vedtaget i form af en anlægslov, som blandt andet omfatter udbygningen af E45 Østjyske Motorvej.

Vedtagelsen af anlægsloven er en vigtig milepæl i projektet E45 Vejle - Skanderborg.

- Det er et kæmpeprojekt, som vi i Vejdirektoratet lige nu er i gang med at forberede, og det har derfor også været vigtigt at få vedtaget anlægsloven fra politisk side. Nu har vi alt på plads, så vi kan tage fat på næste fase og udarbejde den endelige detailprojektering, siger senior projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet.

Udbygningsarbejdet forventes at være gennemført ved udgangen af 2026, hvorefter alle seks spor kan tages i brug. I 2027 vil der i løbet af sommerhalvåret blive udlagt slidlag og gennemført andre færdiggørelsesarbejder, men med minimal påvirkning på trafikken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Geotekniske undersøgelser

Som en del af projekteringsarbejdet udfører geoteknikere boreundersøgelser langs strækningen, hvor motorvejen bliver udbygget.

Ved at bore ned og tage jordbundsprøver opnår man et mere detaljeret billede af omgivelserne og det underlag, der skal arbejdes med i anlægsprojektet. De geotekniske undersøgelser begynder mandag den 23. maj på den sydlige del af strækningen, og arbejdet vil stå på den kommende tid.

Ændringer ved Horsens S og N

Rampeanlæggene ved Horsens Syd og Nord vil frem mod sommeren blive udbygget, så kødannelser på ramperne og ned på motorvejen bliver minimeret.

Det er Vejdirektoratets vurdering, at effekten af selv en midlertidig ændring vil have betydelig værdi i forhold til både trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilisterne på strækningen.