Lyt til artiklen:

Per Aarsleffs omsætning stiger med 1,4 milliarder kroner

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Abonnementsartikel

Delårsrapporten for 2021/22 viser en stigning i omsætningen på 19,3 procent hos Per Aarsleff.

Der er tryk på kedlerne hos Per Aarsleff, som netop har præsenteret en delårsrapport for første halvår af af regnskabsåret 2021/22.

Den viser, at koncernomsætningen er steget med 19,3 procent til 8,259 milliarder kroner. Omsætningen steg med 16,6 i Danmark, mens tallet er endnu højere for selskabets udenlandske aktiviteter, som steg med 25,7 procent. Her er Permagreen Grønland indregnet med virkning fra november.

Resultatet af primær drift (EBIT) er et overskud på 298 millioner kroner, hvilket er 18 millioner kroner mindre end første halvår af regnskabsåret 2020/21. Det skyldes ifølge Per Aarsleff, at første halvår af sidste regnskabsår var positivt påvirket af afslutningen af flere store havneprojekter.

Resultater præget af stigende priser

Per Aarsleff skriver videre, at omsætningen er steget med 22,7 procent i Anlæg & Byggeri som følge af høj aktivitet inden for både byggeri- og anlægsaktiviteter. Resultatet for Anlæg & Byggeri ligger på det forventede, skriver Per Aarsleff.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aarsleff Rails' resultat ligger ligeledes på det forventede, og her er omsætningen steget med 37,7 procent. På trods af høj aktivitet på alle markeder, har høje råvarepriser på specielt brændstof påvirket marginen på projekterne. Per Aarsleff skriver videre, at der er store sæsonmæssige udsving i indtjeningen her, og at første halvår normalt er karakteriseret ved en lavere indtjening.

Per Aarsleff Fundering bidrager med et resultat som er lavere end forventet ved årets begyndelse. Aktivitetsniveauet har været tilfredsstillende, men også her er resultatet præget af stigende priser på især stål, transport og energi. Omsætningen steg med 14,5 procent, hvilket primært skyldes de tilkøbte aktiviteter i Norge samt høj aktivitet i Danmark og Sverige.

Forventningerne til regnskabsårets indtjening er uændrede. EBIT fra fortsættende aktiviteter forventes at blive i størrelsesordenen 700 millioner kroner. Forventningerne til omsætningen ændres til en vækst på cirka 12 procent mod tidligere cirka 8,5 procent.

Krigen i Ukraine

Per Aarsleff giver i øvrigt en status på salget af sine aktiviteter i Rusland som følge af landets invasion af Ukraine. I øjeblikket foregår der forhandlinger om at sælge det russiske datterselskab til den lokale ledelse, og et salg forventes gennemført i indeværende regnskabsår. Som en konsekvens af denne beslutning vil aktiviteterne i Rusland ikke længere indgå i koncernenes omsætning og driftsresultat. Regnskabsmæssigt vil forretningen blive behandlet som et aktiv, der er bestemt for salg, indtil afviklingen er sket og indgår i regnskabet som en ophørende aktivitet. Forretningen vil vil blive nedskrevet til dagsværdi, hvilket har resulteret i en ikke-likvid nedskrivning på 43 millioner kroner. I regnskabsåret 2020/21 havde forretningen i Rusland en omsætning på 64 millioner kroner og et resultat af primær drift på fire millioner kroner, skriver Per Aarsleff.