Lyt til artiklen:

Arkil kloakseparerer i Skærbæk

00:00
Hastighed: ???x
02:24

Abonnementsartikel

Regnvand fra 185 husstande skal afledes lokalt i entreprise for Tønder Forsyning.

Det kan være en større omgang, når regnvandet i disse år bliver adskilt fra spildevandet, og sådan er det er også i den sønderjyske by Skærbæk.

Kloakseparering i byen er planlagt i fem etaper, og Arkil er godt i gang med den første. Her sørger entreprenøren for, at 185 husstande bliver forsynet med nye spildevandsledninger, så det gamle kloaknet blot skal håndtere det vand, som kommer ned fra oven.

- Vi ved, at det er et stort indgreb i hverdagen for de borgere, som bor i kvarteret, siger Morten Schmidt, der er Arkils entrepriseleder på projektet, og tilføjer:

- Derfor gør vi meget ud af at have en god dialog med borgerne, ligesom vi forsøger at tage særligt hensyn og undgå at være i vejen, hvis en borger får gæster til fødselsdag eller skal have campingvognen ud ad indkørslen. Det er sådan, arbejdet glider nemmest fremad, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lokal afledning

Kloakseparering og klimasikring i almindelighed udgør en relativt stor del af anlægsopgaverne i Arkil i disse år. I mange dele af landet er kloaknettet ikke dimensioneret til at håndtere de stadigt større nedbørsmængder, som klimaforandringer fører med sig, og derfor handler det både om at adskille regnvand fra spildevand, og om at aflede regnvandet lokalt.

I Skærbæk ender regnvandet da også i højere grad i naturen frem for i rensningsanlægget, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ud for de 185 husstande er Arkil godt i gang med at anlægge i omegnen af 1000 meter grøfter, hvor vandet fra kvarterets veje vil samle sig, inden det synker ned i mere end 800 nedgravede regnvandskassetter.

Når projektet er afsluttet, vil alt regnvandet i kvarteret blive afledt lokalt i stedet for at belaste det lokale rensningsanlæg.

Forskønner gader

Alt i alt er det et omfattende projekt, som Tønder Forsyning har tildelt Arkil. Projektet sikrer beskæftigelse til 15-20 medarbejdere, og i løbet af perioden kommer Arkils medarbejdere til at grave alt op imellem de to skel, som på hver sin side af villavejene markerer overgangen fra private haver til kommunal grund.

Det betyder, at borgerne står tilbage med ny vejbelægning, nye fortove og nye grønne områder, når projektet er afsluttet.

- Det kommer til at se helt anderledes ud, når først vi er færdige. Så selvom det er besværligt for borgerne nu og her, så har de heldigvis også noget at se frem til, siger Morten Schmidt.