Lyt til artiklen:

Rammeaftale på mink-nedrivninger til trecifret millionbeløb udbydes

00:00
Hastighed: ???x
01:58

Abonnementsartikel

Bygningsstyrelsen udbyder en rammeaftale til et trecifret millionbeløb på miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg.

Bygningsstyrelsen har fået til opgave at stå for nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg. Styrelsen ønsker derfor at indgå en rammeaftale om miljørådgivning i forbindelse med nedrivningen, og nu er man udkommet med en udbudsbekendtgørelse på den opgave.

Heri kan man læse, at rammeaftalen har en samlet værdi på 108 millioner kroner og udbydes som tre delaftaler herunder en for Region Nordjylland til en værdi af cirka 36 millioner kroner, en for Region Midtjylland til en værdi af cirka 43 millioner kroner og en for Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden til en værdi af cirka 29 millioner kroner. Opgaven strækker sig over 24 måneder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, at Bygningsstyrelsens miljørådgivere har en vis bredde i deres kompetenceprofil, idet Bygningsstyrelsens miljørådgivere blandt andet vil skulle forestå miljøkortlægning, herunder ressourcekortlægning og kortlægning af bygningsforurening og jordforurening, kortlægning af installationer samt varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, lyder det i udbudsbekendtgørelsen.

Resultaterne fra miljørådgivningen udmøntes i en rapport, som vil indgå som en central del af konkurrenceudsættelsen af nedrivningsopgaven.

Der kan afgives bud på maksimum to delkontrakter og en tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt én af delkontrakterne.

Det fremgår i øvrigt, at prisen ikke er det eneste tildelingskriterium, og at alle kriterier udelukkende er anført i udbudsdokumenterne.

Det fremgår ikke af udbudsmaterialet, hvor mange minkfarme, der er tale om, men ifølge Licitationens oplysninger ligger tallet på omtrent 1000 farme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udbudsfristen udløber den 10. oktober.

Regningen for at nedrive landets minkfarme ligger forventeligt på 3,7 milliarder kroner, som staten skal betale.