Lyt til artiklen:

Strengere regler for fremtidens bygværker af beton

00:00
Hastighed: ???x
03:35

Abonnementsartikel

Vejdirektoratet nye projekteringsgrundlag bliver allerede rullet ud i forbindelse med udvidelsen af Hillerødmotorvejen og udvidelsen af E45.

Vejdirektoratet vil fra 2023 indføre nye regler for opførelsen af bygværker af beton, som eksempelvis kunne være broer og tunneler.

Det vil nedbringe CO2-udledningen på en lang række bygværker med op til 60 procent, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye projekteringsgrundlag fra Vejdirektoratet betyder, at entreprenører og leverandører, som byder på projekter for styrelsen og staten i øvrigt, skal leve op til en række nye krav.

Det er krav om for eksempel at designoptimere konstruktionerne, skrue op for brugen af mindre CO2-belastende materialer og anvendelse af genbrugsmaterialer, hvor det giver bedst mening i CO2-regnskabet.

Når de nye krav er fuldt implementeret, vil et nyt byggeprojekt sammenlignet med et tilsvarende byggeprojekt fra 1990 udlede op til 60 procent mindre CO2, oplyser Vejdirektoratet.

rich-media-2
I de to øverste eksempler er der sparet på betonen - enten ved at lægge rør ind, så man skaber hulrum, eller ved at gøre brodækket tykkere, hvor det bærer mest. Grafik: Vejdirektoratet.

- I Vejdirektoratet vil vi gerne vise vejen, når det gælder fokus på bæredygtighed i anlægsbranchen og indsatsen for at nedbringe udledningen af CO2, når vi bygger broer og tunneler, udtaler afdelingsleder i Vejdirektoratet Lene Højris Jensen.

Vejdirektoratet opererer i øjeblikket med en CO2-besparelse på 60 procent, men målet er at nå helt op på 70 procent, lyder det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skræddersyede bygværker

Lige nu og her er det først og fremmest Vejdirektoratets nye krav til optimering af geometrien, der giver en besparelse på klimakontoen, hvilket betyder, at der fremadrettet bliver brugt mindre beton per kvadratmeter bygværk.

Hidtil er der blevet bygget ud af en "one size fits all"-tankegang, men fra nu af vil hvert eneste bygværks projektering blive skræddersyet ud fra et ønske om at bruge så lidt beton som muligt i bygværket.

En fin bue tegner sig over Storstrømmen

Se også:

En fin bue tegner sig over Storstrømmen

Vejdirektoratet vil også stille krav om at bruge en større mængde restprodukter såsom flyveaske, som typisk har et meget lavt CO2-aftryk, i betonen til bygningsværkerne.

Ligeledes er der også en mindre CO2-besparelse at hente i autoværn, rækværker og andre stålkonstruktioner, hvor der nu vil blive stillet krav om, at armeringen af betonkonstruktioner skal være fremstillet af genbrugsstål.

Mindre slid på miljø og klima

De nye projekteringsgrundlag bliver allerede rullet ud i forbindelse med Vejdirektoratets store infrastrukturprojekter såsom udvidelsen af Hillerødmotorvejen, Kalundborgmotorvejens forlængelse og udvidelsen af E45, som eller er del af Infrastrukturplan 2035.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De nye krav bliver en del af udbuds- og projekteringsgrundlagene, og i Vejdirektoratet vil vi sikre, at der bliver projekteret efter vejreglerne, siger afdelingsleder Lene Højris Jensen og fortsætter:

Vejdirektoratet borer i jorden forud for motorvejs forlængelse

Se også:

Vejdirektoratet borer i jorden forud for motorvejs forlængelse

- Fremtidens broer og tunneler kommer vi ikke uden om, når vi skal binde Danmark endnu bedre sammen, men de skal bygges, så de slider mindst muligt på miljø og klima. Og man behøver ikke være nervøs for, at de er mere skrøbelige, når vi bruger mindre beton.

Bygningsværkerne skal nemlig fortsat leve op til kravene til bæreevne, holdbarhed og levetid, siger afdelingslederen.

Betinget aftale til 2,6 milliarder om Nordhavnstunnel

Se også:

Betinget aftale til 2,6 milliarder om Nordhavnstunnel

Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark.

Vejreglerne er lavet i et tæt samarbejde med aktører på tværs af branchen. Foruden Vejdirektoratet er det entreprenører, rådgivere, Banedanmark og landets kommuner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vejdirektoratet har på basis af målsætningen om en reduktion af CO2-emissionen på 70 procent i sammenligning med udledningen i 1990 udregnet en baseline baseret på betonbroer opført i 1990.