Lyt til artiklen:

Priser prægede 2022 - sikkerhed vil præge 2023

00:00
Hastighed: ???x
04:47

Abonnementsartikel

Maskinteknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2022 - og frem mod 2023. I dag er det administrerende direktør Anders Hundahl fra Asfaltindustrien.

Ved årsskiftet 2022 til 2023 er der naturligt at se tilbage på året der gik - og se frem på året der kommer og de forventninger, vi her til det.

2022 var præget af krigen i Ukraine og efterdønningerne efter corona.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Krigen i Europa brød ud, at Rusland gik over grænsen til Ukraine den 24. februar 2022. Det er frygteligt for befolkningerne i de to lande der er i krig, især ukrainerne, og for de mange tusinde unge mænd der mister livet på begge sider. Og det er truende for geostabiliteten i Europa. Jeg tror, vi alle så meget ønsker, at den krig snart må stoppe.

Krigen har også haft stor betydning for den danske bygge- og anlægsbranche og for vej- og asfalt-branchen. Inflationen var godt i gang med at få tag i økonomien, inden krigen begyndte. Det skyldtes coronaen, hvor ikke mindst mange inden for serviceerhverv satte priserne op for at komme sig oven på nedlukningerne. Efter coronaen tog inflationen for alvor fart - parret med mangel på en række varer, da de normale handelsruter for en tid var brudt. En situation der ser ud til at bedre sig i 2023, om end vi ser ud til at skulle leve med risiko for varemangel og højere priser og inflation en tid endnu.

Ser vi konkret på relationen mellem bygherre og entreprenør, var det i 2022 vanskeligt at indgå og holde aftaler om byggeri og anlæg, fordi usikkerheden er enorm; man vidste ikke hvad arbejdet kom til at koste eller hvad man kunne tjene på en opgave. Antallet af konkurser i byggeriet de seneste måneder taler deres tydelige sprog; mange håndværkere har ikke overlevet at give et tilbud med fast pris, når råvarepriserne stiger og der er varemangel.

Heldigvis udviste bygherre og entreprenør stor vilje at tænke nyt og i at sikre, at risikoen ved en handel fordeles på nye måder, så summen af usikkerhed i transaktionen mindskes. Det gjorde parterne for at sikre, at alting ikke gik i stå og ingen turde udbyde eller byde.

På begge sider af bordet viste parterne vilje til at være ærlige om, at der var et problem og til at gå i tillidsfuld dialog om tingene; om hvordan risikoen skulle fordeles, hvad man gjorde, hvis arbejdet trak ud på grund af varemangel. Og man lod være at læsse hele risikoen over på den anden part. Alt i alt fortrøstningsfuldt at vi sammen har kunne agere i et 2022, der har været vanskelige end nogensinde, som mange med livslang anciennitet i branchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ser vi frem mod 2023 vil meget at dette fortsætter - men i knap så vild form. Inflationen vil langsomt komme under kontrol, priserne vil stabilisere sig, nok efter et lille dyk primo 2023 og på et højere niveau; og de globale forsyningslinjer vil finde nye veje, så varerne kan komme frem. Og så er parterne bedre forberedte og kan agere tilsvarende.

2023 er også året, hvor der er overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i begyndelse af året. Jeg tror og håber, at arbejdsmarkedets parter kan finde løsninger. Strejker og lockout hører fortiden til og gavner ingen.

Endelig er 2023 året hvor vi for alvor til tale sikkerhed på veje for medarbejderne - og gøre noget ved det.

Antal uheld og ulykker i vej- og trafikbranchen er ganske vist lavere end i resten af bygge- og anlægs-branchen. Men én ulykker er én for mange. Derfor skal vi gøre det bedre. Nøgleordene er planlægning:

- Et vejarbejde skal projekteres så sikkerheden er i orden og der f.eks. er plads til at arbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et vejarbejde skal planlægges med f.eks. passende hastighedsbegrænsning og beskyttelsesniveau.

- Og når arbejdet udføres, og der sker noget uforudset, skal man, efter konkret vurdering, ændre afspærring eller måske stoppe arbejdet, hvis der opstår farlige situationer.

Der er ingen undskyldninger for dårlig sikkerhed. Der findes masser af vejledning og erfaring. Og selv om det kan føles som ekstra arbejde at skulle indarbejde sikkerhed i sit udbud (sikkerhedsniveau og skilteplaner er musts) eller at skulle stille et ekstra skilt op, så viser al erfaring, at når vi har gjort det nogle gange, så bliver det rutine.

Om et par måneder starter vejarbejderne igen for alvor overalt i landet. Lad os alle arbejde ihærdigt for at sikkerheden på vejen er helt i top, og for at uheld og ulykker kommer til at høre fortiden tid. I modsætning til klima og priser har vi stor indflydelse over sikkerheden på vejen. Vi kan gøre en forskel her og nu ved at sikre, at et hvert vejarbejde planlægges og udføres med korrekt afspærring og afstand til trafikanterne. Lad os nu gøre det - vi kan ikke være andet bekendt.