Lyt til artiklen:

By & Havn kærer Fælledby-afgørelse

00:00
Hastighed: ???x
02:28

Abonnementsartikel

Udviklingsselskabet har fået tilladelse til at kære sagen om opsættende virkning til Landsretten.

Midt i december måtte udvilkingsselskabet og deres entreprenør Tscherning A/S - endnu en gang - lade maskinerne stå på byggepladsen ved Fælledby. Årsagen var, at Københavns Byret dengang afgjorde, at byggeaktiviteten skal stoppe med øjeblikkelig virkning, indtil en retssag, berammet i maj 2023, er afgjort.

Men nu er der igen nyt i sagen, da By & Havn har fået tilladelse til at kære Københavns Byrets kendelse om opsættende virkning på Fælledby. Det betyder, at Landsretten nu skal se på sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bygherre har standset arbejdet på Amager Fælled - men er uforstående

Se også:

Bygherre har standset arbejdet på Amager Fælled - men er uforstående

Da byretten meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner, valgte Fælledby P/S, som er ejet af By & Havn og Pension Danmark, at sætte arbejdet på byggepladsen i bero, indtil myndighederne fik skabt klarhed over kendelsens virkning for projektet.

I mellemtiden er byrettens afgørelse blevet gransket grundigt sammen med selskabets advokat og både By & Havn, Fælledby P/S og Kammeradvokaten har nu fået tilladelse til at appellere kendelsen ved et såkaldt kæremål.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, kalder sagen principiel og betoner vigtigheden af, at den nu bliver prøvet i Landsretten på trods af, at By & Havn ikke er part i sagen.

- Der er ingen tvivl om, at Københavns Byrets afgørelse om opsættende virkning er principiel, fordi den betyder, at der altid kan sås tvivl om de afgørelser, der er fra myndighedernes side i plansager. Det får, som også tilfældet er her, økonomiske konsekvenser for selskaber, som ikke engang er part i den oprindelige sag, men alligevel har fået myndighedernes ord for at tilladelserne er på plads, siger Anne Skovbro.

By & Havn betoner vigtigheden af at få sikkerhed om, at myndighedernes tilladelser er gældende, når de er givet. Især i projekter, der er så grundigt belyst og gennemgået, som Fælledby er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er lavet et meget grundigt forarbejde i forbindelse med udviklingen af Fælledby, fordi vi på forhånd vidste, at projektet skulle være uden sidestykke, når det kom til beskrivelse af naturforholdene og beskyttelsen af de truede arter i området. Jeg vil nærmest gå så langt at sige, at den eventuelle naturpåvirkning er belyst bedre her end noget andet sted i landet. Derfor er det selvfølgelig også ærgerligt, at vi i udgangspunktet ikke kan bruge de tilladelser, vi er blevet givet fra myndighedernes side, siger hun.

Selskabet forventer, at Landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.