Lyt til artiklen:

Ti års kloak-arbejde afsluttes i Haarby

00:00
Hastighed: ???x
01:52

Abonnementsartikel

Efter sommeren 2023 går Assens Forsyning A/S i gang med gravearbejdet til sidste etape med adskillelse af spildevand og regnvand i Haarby.

Ved at anvende Mølledammene til opsamling og rensning af regnvand undgås at nedgrave store dyre rørledninger til opmagasinering af regnvand.

- Adskillelsen af spildevand og regnvand medfører også mindre risiko for oversvømmelse og giver mulighed for at nedlægge eksisterende overløb. Når overløbene nedlægges, undgås det at lede u-renset spildevand til Haarby Å, som det f.eks. sker i dag på grund af manglende kapacitet i kloakken ved kraftige nedbør, fortæller projektchef Michael Dissing Nielsen fra Assens Forsyning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hjælpende hånd til å

Når regnvandet udledes via regnvandsledninger i stedet for at løbe til et renseanlæg sammen med spildevandet undgås samtidigt belastning af det nye renseanlæg og der spares energi fordi renseanlægget ikke skal rense regnvandet.

- Som en del af løsningen vil en stor del af Haarby Å ikke længere løbe gennem Mølledammene. Det er dog sikret at en mindre del af Haarby å kan løbe gennem Mølledammene, hvilket vil bidrage til en minimums vandudskiftning og at vandkvaliteten fastholdes i Mølledammene - også i tørre somre, fortæller Michael Dissing Nielsen.

Projektet vil bidrage til at opfylde EU´s Vandrammedirektiv og statens Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

En samlet miljøgevinst

Samlet giver adskillelsen af Haarby Å og Mølledammene en miljøgevinst bl.a. gennem et mindre CO2-aftryk og udledning af iltforbrugende stoffer, næringsstoffer og metaller til vandmiljøet.

- Efter planen vil spildevandet fra Haarby fra 2024-2025 også bidrage til produktionen af biogas og dermed til produktion af el og varme på det nye højteknologiske biogas- og renseanlæg i Assens, som er blandt Danmarks mest energieffektive renseanlæg, fortæller driftschefen stolt.