Lyt til artiklen:

Arkil løfter omsætning og overskud

00:00
Hastighed: ???x
02:37

Abonnementsartikel

Koncernen har i 2022 øget omsætningen til 3,9 milliarder kroner. Trods et udfordrende år opnåede koncernen et tilfredsstillende resultat på 147 millioner før skat.

Arkil Holding A/S omfatter Arkil-koncernens danske og udenlandske aktiviteter og beskæftiger godt og vel 2.000 medarbejdere i Danmark, Tyskland og Irland. Omsætningen endte på 3,9 milliarder kroner imod 3,7 milliarder året før, og resultatet af primær drift blev 163 millioner kroner, svarende til en overskudsgrad på 4,1 procent imod 120 millioner og 3,3 procent i 2021.

- 2022 har været et meget volatilt år, men vores aktivitet og resultat i 2022 er på trods af dette samlet set realiseret på et tilfredsstillende niveau og bedre end året før. Energipriser, råvaremangel, inflation og generel usikkerhed gjorde året uforudsigeligt, og vi er tilfredse med, at vi som koncern overgår vores målsætning om en overskudsgrad på minimum 3,5 procent. Særligt i Tyskland og Irland har aktivitet og resultat ligget på et højt niveau, hvilket bidrager til et samlet tilfredsstillende resultat, udtaler Jens Skjøt-Arkil, adm. direktør i Arkil Holding A/S i en selskabsmeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Generelt er der høj aktivitet inden for projekter relateret til vedvarende energi, fjernvarme og reduktion af gasafhængighed. Specielt i Danmark udvises der fortsat voksende interesse fra bygherrer på løsninger, der kan bidrage til CO2-reduktioner og mindskning af klimabelastningen i både anlægs- og driftsfasen.

- I Danmark startede 2022 med god aktivitet, men vi blev dog hurtigt ramt af meget store prisstigninger på varer, råstoffer og ikke mindst energi. Det har resulteret i et meget varieret år, hvor nogle områder har leveret fantastiske resultater, og andre har haft det meget svært. I løbet af året er det lykkedes at få bedre kontrol over prisudviklingen, ligesom det også har været nødvendigt at afstå fra kontrakter, hvor reguleringsmekanismerne ikke har været tilstrækkeligt gode, således at vi er bedst muligt forberedt på det kommende år, siger Jørgen Søndergaard, adm. direktør i Arkil A/S, som står for Arkil-koncernens danske aktiviteter.

For 2023 er der i Danmark udsigt til et vigende marked for byggeri, mens anlægsmarkedet forventes at blive sammenligneligt med 2022, hvor særligt fjernvarme og energikonverteringer har været i vækst.

I udlandet forventes aktiviteten at holde niveauet og efterspørgslen på anlægsarbejder er generelt stor på alle koncernens markeder. Samlet set forventes der i 2023 endnu et godt resultat.