Lyt til artiklen:

Det er det største projekt med BSM

00:00
Hastighed: ???x
04:45

Abonnementsartikel

6,7 kilometer af den Østjyske Motorvej bliver renoveret, inden udvidelsen fra fire til seks spor går i gang.

I øjeblikket udfører Colas Danmark renovering af asfaltbelægningen på E45 nord for Horsens med genbrug af den eksisterende asfalt som BSM, Bitumen Stabiliseret Materialet. Denne del af entreprisen står firmaet SR-Gruppen for at udføre.

Hele asfaltlaget på 28 centimeter bliver fræset af, og 20 centimeter bliver genbrugt direkte som BSM. Belægningen bliver afsluttet med otte centimeter varmblandet asfalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenlagt bliver der udlagt 60.000 ton BSM og 30.000 ton nyt, varmblandet asfalt - disse tal gør projektet til noget ganske særligt.

- Det er det suverænt største projekt med BSM, som Vejdirektoratet har udbudt nogensinde, fortæller områdedirektør i SR-Gruppen A/S, Morten Larsen, til Maskinteknik.

Vejdirektoratet har tidligere udbudt Nordre Ringvej i Viborg med BSM, ligesom en del af udvidelsen af E20 over Fyn er udført med BSM. Men SR-Gruppen har aldrig udført et projekt i denne størrelse.

Et nøje fulgt udviklingssamarbejde

BSM er et koldblandet alternativ til traditionel varmblandet asfalt og har været kendt ude i verden siden 1950'erne.

I januar 2019 blev SR-Gruppen kontaktet af Vejdirektoratet og spurgt, om de ville være med til at udvikle BSM til danske forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det sagde vi naturligvis ja til, fortæller områdedirektøren.

SR-Gruppen er en specialistvirksomhed, som beskæftiger sig med nicheprodukter i forbindelse med vejbygning, og rådede i forvejen over de specialmaskiner, det krævede, og den fornødne knowhow.

Dette blev begyndelsen på fire års arbejde i samarbejde med Vejdirektoratet, Teknologisk Institut, repræsentanter fra kommunerne og øvrige aktører i branchen.

rich-media-3
Arbejdet på E45 gik i gang efter påske. Foto: SR-Gruppen A/S.

I denne periode blev der udført prøvestrækninger rundt om i landet, som blev nøje fulgt af Vejdirektoratet og Teknologisk Institut.

Det har resulteret i, at der i dag er udarbejdet såkaldte vejregler for BSM. Vejregler er nationale standarder for udførelse af produkter, udarbejdet og udgivet af Vejdirektoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette er en del af frugten af samarbejde mellem branchen og Vejdirektoratet. BSM er i dag et fuldt integreret produkt til vejbygning, fuldt godkendt og med standarder efter danske forhold, siger områdedirektør Morten Larsen.

Genbrug af gammel vejbelægning

På strækningen på den Østjyske Motorvej, som går fra Horsens Nord til rastepladsen ved Ejer Bavnehøj, affræser SR-Gruppen hele asfalt-belægningen i 28 centimeters tykkelse.

Det affræsede materiale bliver bagefter fragtet til Colas' fabrik i Horsens, hvor asfalten bliver knust ned til et standardiseret produkt med en kornkurve på 0-32 millimeter.

rich-media-5
Anlægget er fra den tyske maskinproducent Wirtgen Group. Foto: SR-Gruppen A/S.

Materialet bliver anvendt direkte til produktion af BSM på et mobilt blandeanlæg, som SR-Gruppen har sat op ved siden af asfaltværket.

- BSM er 97 procent genbrug af den gamle vejbelægning, som blandes koldt. De 97 procent fremkommer ved, at der tilsættes en lille mængde ny bitumen og cement. Bitumen er bindemidlet i asfalt, som stammer fra raffinering af råolie, fortæller områdedirektøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et bærelag

For SR-Gruppen har Teknologisk Institut udarbejdet en såkaldt LCA-vurdering for BSM. Vurderingen viser, at BSM har en CO2-reduktion på op til 74 procent i forhold til traditionel varmblandet asfalt.

LCA står for Life Cycle Assessment og er en livscyklusvurdering, som vurderer et produkts samlede miljøpåvirkning fra vugge til grav.

rich-media-7
Strækningen er 6,7 kilometer. Foto: SR-Gruppen A/S.

- BSM er et bærelag, som erstatter traditionelle bærelag af varmblandet asfalt. BSM kan ikke henligge uafdækket. BSM skal afdækkes med et asfaltlag, fortæller Morten Larsen.

- I dette tilfælde afdækkes det 20 centimeter tykke BSM-lag med et otte centimeter tykt ABB-lag, Asfalt Beton Bindelag, fortæller han.

Tyskproduceret mobilværk

Det mobile værk, som SR-Gruppen anvender til at producere BSM, bliver flyttet fra sted til sted, som en almindelig sættevognstrailer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Værket bliver sat op i nærheden af arbejdsstedet eller i nærheden af lageret med genbrugsasfalt, og selve opsætningen tager tre timer.

rich-media-9
Færdigudlagt BSM. Foto: SR-Gruppen A/S.

- Anlægget er et KMA-anlæg fra den tyske maskinproducent Wirtgen Group. På tysk står KMA for "Kaltrecycling Misch Anlage". På dansk kalder vi det et "Kold Mix Anlæg" for at bevare bogstaverne, fortæller Morten Larsen med et smil.

Arbejdet på den 6,7 kilometer lange strækning på E45 sker forud for udvidelsen fra fire til seks spor. Renoveringen gik i gang efter påske og skal være færdig inden sommerferien.