Abonnementsartikel

Landsretten slog i dag fast, at den midlertidige kendelse om opsættende virkning er ugyldig.

Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner, valgte Fælledby P/S at sætte arbejdet på byggepladsen i bero.

I januar appellerede både Fælledby P/S, By & Havn og Miljø- og Fødevareklagenævnet kendelsen i et såkaldt kæremål. Den appel har nu ført til, at Landsretten har omstødt Byrettens kendelse, hvilket glæder adm. direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er glade for Landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt. Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer. Nu genoptager vi arbejdet med at bygge boliger, skole, institutioner og plejehjem, og vi ser frem til inden længe at invitere indenfor i vores nye besøgsfaciliteter, hvor alle interesserede borgere kan opleve området og høre meget mere om projektet, siger han i en pressemeddelelse.

Fælledby bliver den første bydel i København, som er bygget med træ som det gennemgående byggemateriale. Visionen for Fælledby er at skabe rammerne for et hverdagsliv med mere grøn transport, energivenlige boliger, et naboskab med naturen i fokus og gode muligheder for at genanvende, bytte og dele med andre beboere.

Arbejdet i Fælledby vil blive genoptaget så hurtigt som muligt.