Lyt til artiklen:

Kilometervis af vandrør skal udskiftes i hospitalsbyggeri

00:00
Hastighed: ???x
02:43

Abonnementsartikel

Politikerne har tabt tålmodigheden. Nyt Aalborg Universitetshospital går nu i gang med at planlægge og foretage udskiftning af vandrør med rust og gennemtæring.

Der er tale om brugsvandsinstallationen, hvor der i stikprøver i 2022 er konstateret rust og gennemtæring i flere prøver. Regionen har siden fået bekræftet, at der er stor risiko for lækager, og det kan få betydning for den samlede tidsplan, hvis der ikke handles nu.

- Vi har ikke købt et hospital med utætte vandrør, så det er klart, at vi handler på det, og nu har vi mistet tålmodigheden efter lang tids dialog med entreprenøren og de involverede parter, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er Bravida Danmark A/S, der har udført installationen, men de har afvist at være ansvarlig for skaderne.

Det drejer sig om ca. 36 ud af i alt ca. 55 km. vandrør i 4 forskellige bygninger (Akuthuset, Behandlerhuset og to sengetårne). Det er uvist, hvor mange kilometer vandrør ud af de 36, der skal udskiftes, hvilket det kommende arbejde vil vise.

- Vi kan ikke tage ansvar for at vente længere, end vi allerede har ventet. Jo længere tid, der går, jo større er risikoen for, at det får store følgeskader og uoverskuelige konsekvenser. Vi kan eksempelvis ikke have, at der i værste fald sker lækager, der gør, at vi efterfølgende må lukke for eksempel akuthuset, operationsstuer etc., når vi tager imod patienter på det nye hospital, så det skal håndteres, så vi kan komme videre, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Baggrund for sagen

Region Nordjylland rekvirerede i foråret 2022 en uvildig undersøgelse af FORCE Technology. Resultatet af undersøgelsen forelå i juni 2022. På baggrund af konklusionerne i rapporten, iværksatte Region Nordjylland syn og skøn ved Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg mod VVS-entreprenøren Bravida Danmark A/S og totalrådgiveren INDIGO 2012 I/S med henblik på at få skadens opståen og omfang klarlagt.

Voldgiftsnævnet udpegede i september 2022 to uvildige eksperter til at gennemføre syn og skøn, der blev påbegyndt i oktober 2022.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skønserklæringen blev færdiggjort ultimo januar 2023. Syns- og skønsrapporten bekræfter, at der er udfordringer med mikrobiologisk vækst, spaltekorrosion og gennemtæring af vandrør i vandinstallationen.