Lyt til artiklen:

Region Sjælland holder fast i de nuværende råstof-udgravninger

00:00
Hastighed: ???x
02:57

Abonnementsartikel

Der er råstoffer nok i de sjællandske graveområder til at dække forbruget frem til 2038, vurderer Region Sjælland.

Fremtidige bygge- og anlægsarbejder kommer ikke til at stå stille på grund af manglende sand, grus og sten. Samlet set dækker de nuværende graveområder behovet for råstoffer frem til 2038, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Derfor vil man ikke ændre råstofplan 2020 endnu. I forarbejdet undersøgte regionen ellers 12 bud på nye graveområder, da meldingen i længere tid har lydt, at man inden for få årtier risikerer at løbe tør for råstoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Råstofplan deler vandene

Regionens råstofredegørelse har været i offentlig høring. Der er indkommet 28 høringssvar, som er forskellige i fokus og ønsker.

Flere indvindere og lodsejere mener, der skal udpeges nye graveområder for at sikre forsyningen, særligt ved Roskilde.

Råstofmangel kan sætte stopper for kæmpeprojekter

Se også:

Råstofmangel kan sætte stopper for kæmpeprojekter

Omvendt ønsker kommuner, borgere og interesseorganisationer at fjerne grave- eller interesseområder fra planen.

Med baggrund i redegørelsen og de indkomne høringssvar har regionsrådet mandag besluttet, at regionens råstofplan ikke revideres nu.

rich-media-3
Faxe Kalkbrud er fortsat blandt de sjællandske råstofleverandører. Foto: Colourbox.

Mere tid til at finde bæredygtige løsninger

Formanden for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland, Bruno Jerup, glæder sig over, at de nuværende graveområder til råstoffer i regionen giver mulighed for at udsætte revisionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I stedet kan man blive færdig med igangværende grave. Det er både en fordel for grundejere og lokalsamfund, og det giver tid til at sikre bæredygtighed, mener man i regionen.

Masser af maskiner ved Åben Grusgrav

Se også:

Masser af maskiner ved Åben Grusgrav

- Vi ønsker et dybere arbejde med en bæredygtig råstofforsyning, hvor råstofferne bruges til rette formål, og hvor vi sikrer mere og bedre genanvendelse i anlæg og byggeri. Endelig vil vi i videst muligt omfang sikre, at færdige råstofgrave får den rette efterbehandling til fremme af biodiversitet og rekreative muligheder for borgerne i regionen, siger Bruno Jerup i en pressemeddelelse.

Bedre kortlægning af råstofressourcer

En udskudt opdatering af råstofplanen giver også plads til at få mere viden om råstofforekomsterne i regionen. Regionen planlægger grundigt at kortlægge mulighederne og at holde møder med indvindere, så den får et detaljeret overblik over råstoffernes omfang og kvalitet, og samtidig et bedre grundlag til fremtidige råstofplaner.

- Vi ved, at der er stor efterspørgsel på råstoffer, og vi er opmærksomme på, at råstofferne ved Roskilde ikke rækker så langt ud i fremtiden, som andre steder i regionen. Derfor giver det god mening, at vi arbejder fokuseret på at sikre viden om mulige råstofområder, så vi har mulighed for at begrænse transportafstande og miljøbelastning, siger Bruno Jerup.