Lyt til artiklen:

Ny lov skal optimere genbrug i byggeriet

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Abonnementsartikel

Regeringen vil med nye regler sikre, at fem millioner tons gamle byggematerialer årligt i højere grad kan genbruges og genanvendes.

Den tid, hvor gamle byggematerialer ender i én container og først sorteres, når materialerne er blandet sammen, skal snart være forbi i byggebranchen. Regeringen foreslår, at materialer fra bygninger, der rives ned, sorteres under selve nedrivningen og dermed i højere grad bliver genanvendt og genbrugt.

Forslaget udspringer af den politiske aftale 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' fra 2020. Den har blandt andet som mål at mindske vores affaldsmængder ved mere genbrug og genanvendelse. Reglerne vil gælde for bygherrer og virksomheder, der nedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag stammer 40 procent af Danmarks samlede affald fra byggebranchen. Det svarer til cirka fem millioner ton affald årligt.

- Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt, så vi skaber mindre affald og mindre spild, samtidig med at vi genanvender og genbruger flere af de allerede eksisterende materialer. Det er jo oplagt, at for eksempel gamle mursten eller teglsten ikke kasseres, hvis de kan bruges til nye huse. Med selektiv nedrivning kan vi tage et stort skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Branchen bakker op

Der er et stort potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen. Det er budskabet fra DI Byggeri, der hæfter sig ved, at både kravene om håndtering af affald samt den nationale og kommende europæiske klimaregulering sætter fokus på sektorens ressourceforbrug.

- Der er behov for flere indsatser, som kan understøtte bedre ressourceudnyttelse i byggeriet. En af de indsatser er øget brug af selektiv nedrivning. Heldigvis er mange bygherrer allerede godt i gang med selektiv nedrivning, men potentialet er større, og en struktureret tilgang kan understøtte øget genbrug af byggematerialer. Det vil desuden give branchen et godt fundament at arbejde videre på i takt med, at kravene til bedre ressourceudnyttelse vinder frem, siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

Lovforslaget forventes fremsat i december 2023, og det forventes sammen med bekendtgørelsesreglerne at træde i kraft 1. juli 2024.